Research Group for Applied Sociolinguistics

 

Starting Page > Departments > Department of Language Technology and Applied Linguistics > Research Group for Applied Sociolinguistics > Selected Publications

 

 

Selected Publications

 

Balogh, Lajos-- Banczerowski, Janus and Posgay, Ildikó (eds): Kárpát nyelvatlasz VI. (Obscse Karpatszkij Dialektologicseszkij Atlasz - Atlas Dialectologique des Carpathes) Budapest, 2001/2002, Tinta kiadó 215 p. 89 térkép.

Borbély, Anna: Nyelvcsere. Szociolingvisztikai kutatások a magyarországi románok közösségében. Budapest, 2001, MTA Nyelvtudományi Intézet Élőnyelvi Osztálya.

Kassai, Ilona: Fonetika. Budapest, 1998. (1. kiadás) 2002. (2. kiadás), Nemzeti Tankönyvkiadó.

Kontra, Miklós: Fejezetek a South Bend-i magyar nyelvhasználatból. Linguistica A 5 (1990).

Kontra, Miklós--Phillipson, Robert--Skutnabb-Kangas, Tove--Várady, Tibor (eds.): Language: A Right and a Resource. Approaching Linguistic Human Rights. Budapest, 1999, Central European University Press.

Kontra, Miklós--Váradi, Tamás:. The Budapest Sociolinguistic Interview: Version 3. (Working Papers in Hungarian Sociolinguistics, No. 2). Budapest, 1997, Linguistics Institute, Hungarian Academy of Sciences.

Váradi, Tamás: From Cards to Computer Files: Processing the Data of The Budapest Sociolinguistic Interview. (Working Papers in Hungarian Sociolinguistics, No. 3). Budapest, 1998, Linguistics Institute, Hungarian Academy of Sciences.

Váradi, Tamás: Manual of The Budapest Socilinguistic Interview Data. (Working Papers in Hungarian Sociolinguistics, No. 4). Budapest, 1998, Linguistics Institute, Hungarian Academy of Sciences. (www.nytud.hu/ril/socio/)
 

 

 

 

 Back