Starting Page > Departments > Department of Phonetics > Selected Publications

 

 

Selected Publications

 

 

 

Special issues of journals:

Acta Linguistica Hungarica 49 (2002): 3--4. Thematic issue on phonetics. Guest editor: Mária Gósy.

International Journal of Speech Technology 3/3-4 (2000). Special issue on Hungarian speech research.

Acta Linguistica Hungarica 57 (2010): 2--3. Thematic issue on speech research. Guest editor: Mária Gósy.

 

 

Edited volumes:

Journal Beszédkutatás since 1993, chief editor: Mária, Gósy, published by the Research Institute for Linguistics, Hungarian Academy of Sciences, Budapest

 

Monograph:

Gósy, Mária: Fonetika, a beszéd tudománya. [Phonetics, the science of speech] Osiris. Budapest. 2004. pp. 350.

Gósy, Mária: Pszicholingvisztika. [Psycholinguistics] Osiris. Budapest. 2005. pp. 401.

Gósy, Mária (ed.): Beszédészlelési és beszédmegértési zavarok az anyanyelv-elsajátításban. [Speech perception deficits during language acquisition]. Nikol Kkt. Budapest. 2007. pp. 338.

 

Papers:

Beke, András. A felolvasás és a spontán beszéd alaphang-szerkezetének vizsgálata. Beszédkutatás 2008. 93-107.

Beke, András. A veláris magánhangzók stabilitása a spontán beszédben. In: Gecső, Tamás; Sárdi, Csilla (ed.) A kommunikáció nyelvészeti aspektusai. Kodolányi János Főiskola-Tinta Kiadó. Székesfehérvár-Budapest. 2009. 27-31.

Beke, András; Horváth, Viktória. A nazális koartikuláció variabilitása a spontán beszédben. Beszédkutatás 2009. 28-45.

Beke, András; Szaszák, György: A svávariációk automatikus felismerése magyar nyelvű spontán beszédben. Beszédkutatás 2009. 148-169.

Bóna, Judit; Gráczi, Tekla Etelka; Markó, Alexandra: Coarticulation rules and speaking style dependency. Rudolph Sock; Susanne Fuchs; Yves Laprie (ed.): Proceedings of Internationatl Seminar fo Speech Production 2008. Strasbourg, 245-247.

Csapó, Tamás Gábor; Bárkányi, Zsuzsanna; Gráczi, Tekla Etelka; Bőhm, Tamás; Lulich, Steven M.: Relation of formants and subglottal resonances in Hungarian vowels. Interspeech 2009, Brighton, Egyesült Királyság. 2009. 484-487.

Gósy, Mária: Disfluencies and self-monitoring. Govor XXIV, 2007, 91-110.

Gósy, Mária: Interrelations of speech perception and speech comprehension in young children. PsiCL (Poznań Studies in Contemporary Linguistics) 44, 2008, 21-36.

Gósy, Mária: Önellenőrzési folyamatok a beszédben. Magyar Nyelv CIV./4. 2008. 402-426.

Gósy, Mária: R hangok: kiejtés, hangzás, funkció. Magyar Nyelvőr 132, 2008, 1-17.

Gósy, Mária: Szóejtés és szóészlelés: változatosság és adaptálódás. Beszédkutatás 2009. 46-75.

Gósy, Mária; Beke, András: Anticipatory coarticulation in a specific contex. In Sock, Rudolph; Fuchs, Susanne; Laprie, Yves (eds.): Proceedings of the International Speech Production Seminar. Strasbourg. 253-257.

Gósy, Mária; Kovács Magdolna: Virtual sentences of spontaneous speech: Boundary effects of syntactic-semantic-prosodic properties. In: Gardner-Bonneau, Daryle, Blanchard, Harry E. (eds.): Human Factors and Voice Interactive Systems. Elsevier. 2009. 193-207.

Gósy, Mária: The vulnerable strategy of speech production. In: Lengyel Zsolt; Navracsics Judit (eds.): Tanulmányok a mentális lexikonról - Studies on the mental lexicon. Tinta Könyvkiadó, Budapest, 2009, 267-279.

Gráczi, Tekla Etelka: Alveoláris spiránsok akusztikai fonetikai vizsgálata. Beszédkutatás 2008. 33-50.

Gráczi, Tekla Etelka: Temporális jellemzők a beszédpartnerek ismeretségének függvényében. Beszédkutatás 2009. 121-133.

Gyarmathy, Dorottya 2007: Az alkohol hatása a spontán beszédprodukcióra. Beszédkutatás 2007. 108-121.

Gyarmathy, Dorottya 2008: Különböző zajok hatása a beszédprodukcióra. Alkalmazott Nyelvtudomány VIII. évfolyam 1-2. szám. 2008.135-147.

Gyarmathy, Dorottya: A beszélő bizonytalanságának jelzései: ismétlések és újraindítások. Beszédkutatás 2009. 196-216.

Horváth, Viktória 2004. Megakadásjelenségek a párbeszédekben. Beszédkutatás 2004. 187-199.

Horváth, Viktória 2006. A spontán beszéd és a beszédfeldolgozás összefüggései gyerekeknél. Beszédkutatás 2006. 134-146.

Horváth, Viktória 2006. The tip of the tongue phenomenon with elderly. In Lengyel, Zsolt; Navracsics, Judit (eds.): Selected papers of 8th Summer School of Psycholinguistics. Veszprém.

Horváth, Viktória 2007. Vannak-e „női” és „férfi” megakadásjelenségek a spontán beszédben? Magyar Nyelvőr 2007/3. 315-323.

Horváth, Viktória: Beszédészlelési zavarok tipológiája tipikus és atipikus fejlődésű gyermekeknél. In Lengyel Zsolt; Navracsics Judit (ed.): Tanulmányok a mentális lexikonról. Nyelvelsajátítás - beszédprodukció - beszédpercepció. Tinta Kiadó. Budapest. 353-369.

Horváth, Viktória; Imre Angéla 2009. A diszlexia tünetei a spontán beszédben. Beszédkutatás 2009. 240-255.

Markó, Alexandra; Gráczi, Tekla Etelka: How to ask a question in Hungarian esophageal speech. A pilot study. In: Marrero, Victoria; Pineda, Idaira (eds.): La Lingüística ante el reto de la aplicación clínica. Linguistics: the Challenge of Clinical Application. Actas del II Congresi Internacional de Lingüística Clínica. Proceedings of the II International Conference on Clinical Linguistics. Universidad Nacional de Educación a Distancia: Madrid. 63-67.

Nikléczy Péter: A koartikuláció a magánhangzók tiszta fázisa és az átmenetek összefüggésében. Beszédkutatás 2006. 23-32.

Nikléczy Péter; Gósy, Mária: A személyazonosítás lehetősége a beszédanyag időtartamának függvényében. Beszédkutatás 2008. 172-181.

Nikléczy Péter; Horváth, Viktória: Nyelvjárási hangarchívum az interneten. Beszédkutatás 2007. 173-177.

Nikléczy Péter; Olaszy, Gábor: A reconstruction of Kempelen's Speaking Machine. In: Proc. of Eurospeech -03. Vol. 2. Genf, 2003, 894-897.

Nikléczy Péter; Olaszy, Gábor: Kempelen's speaking machine from 1791: possibilities and limitations. (Recovering a 200 year-old technology). Grazer Linguistische Studien 62., 2004, 111-120.

 

 

 

Last modified: 05.05.2010

 

 Back