Starting Page > Departments > Department of Lexicography > Selected Publications

 

 

Selected Publications

 

 

Csengery, Kinga–Ittzés, Nóra (eds.): Mutatványok az Akadémiai nagyszótárból. [’Samples from the Comprehensive Dictionary of Hungarian’] MTA Nyelvtudományi Intézet, Budapest, 2002. 157 p.

Csengery, Kinga: Az elektronikus korpusz. [’The electronic corpus’] In: Ittzés, Nóra (chief ed.): A magyar nyelv nagyszótára 1. Segédletek. [’Comprehensive Dictionary of Hungarian. 1. Supplement’] MTA Nyelvtudományi Intézet, Budapest, 2006. 18–19.

Elekfi, László: Nagyszótári tervek és lehetőségek I–II. [’Plans and possibilities for compiling a comprehensive dictionary of Hungarian I–II.] Magyar Nyelv 93 (1997): 183–199, 296–311.

Elekfi, László: Melléklet a „Nagyszótári tervek és lehetőségek” című közleményhez. [’Appendix to the paper Plans and possibilities for compiling a comprehensive dictionary of Hungarian”’] Magyar Nyelv 94 (1998): 235–253.

Elekfi, László: Nagyszótári tervek és lehetőségek III. [’plans and possibilities for compiling a comprehensive dictionary of Hungarian III.] Magyar Nyelv 94 (1998): 374–378.

Elekfi, László: Mit tartalmaz a „Szókincsünk nyelvtani alakrendszere” című gyűjtemény? [‘What does the collection “The Morphological System of the Hungarian Lexicon” contains?’] Magyar Nyelv 93 (1997): 63–68.

Elekfi, László: A Magyar ragozási szótár és „Szókincsünk nyelvtani alakrendszere”. [’On The Dictionary of Hungarian Inflections and “The Morphological System of the Hungarian Lexicon”’] Magyar Nyelvőr 121 (1997): 213–221.

Elekfi, László: Eltérő toldalékokban mutatkozó jelentéskülönbségek. [’Semantic differences of sufficial alternates in Hungarian’] Magyar Nyelvőr 122 (1998): 305–317.

Elekfi, László: Semantic differences of sufficial alternates in Hungarian. Acta Linguistica Hungarica 47 (2000): 145–177.

Elekfi, László: Homonimák felismerése toldalékos alakok alapján. [’Recognising homonyms on the basis of their suffixed forms’] Magyar Nyelvőr 124 (2000): 146–163.

Gerstner, Károly: Cédulák és fájlok – A Magyar akadémiai nagyszótár alapjairól. [’ Slips and files – On the sources of the Historical Dictionary of Hungarian’] In: Kiefer, Ferenc–Gósy, Mária (eds.): Helyzetkép a magyar nyelvtudományról. [’An Outline of Hungarian Linguistics’] MTA Nyelvtudományi Intézet, Budapest, 2000. 35-43.

Gerstner, Károly: A magyar nyelv nagyszótárának áttekintő története. [’A historical overview of the Comprehensive Dictionary of Hungarian’] In: Ittzés, Nóra (chief ed.): A magyar nyelv nagyszótára 1. Segédletek. [’Comprehensive Dictionary of Hungarian. 1. Supplement’] MTA Nyelvtudományi Intézet, Budapest, 2006. 10–17.

Ittzés, Nóra: Az Akadémiai nagyszótár szerkesztési szabályzata. [’Editor’s manual for the Comprehensive Dictionary of Hungarian’]  In: Csengery, Kinga–Ittzés, Nóra (eds.): Mutatványok az Akadémiai nagyszótárból. [’Samples from the Comprehensive Dictionary of Hungarian’] MTA Nyelvtudományi Intézet, Budapest, 2002. 11–98.

Ittzés, Nóra: Tájékoztató a szótár szerkesztési elveiről, szerkezetéről és használatának módjáról. [’On the editing principles, structure and use of the dictionary’] In: Ittzés, Nóra (chief ed.): A magyar nyelv nagyszótára 1. Segédletek. [’Comprehensive Dictionary of Hungarian. 1. Supplement’] MTA Nyelvtudományi Intézet, Budapest, 2006. 23–50.

Ittzés, Nóra: A magyar nyelv nagyszótára. [’The Comprehensive Dictionary of Hungarian’] In: Fábián, Zsuzsanna (ed.): Szótárírás és szótárírók. [’Lexicography and lexicographers’] Akadémiai Kiadó, Budapest, 2009. 65–80.

Kiss, Lajos–Pajzs, Júlia: A magyar irodalmi és köznyelv nagyszótára (1533–1990). [’The Historical Dictionary of Hungarian (1533–1990)’] Magyar Nyelv 85 (1989): 129–136.

B. Lőrinczy, Éva–Gerstner, Károly: Lehet-e végre a magyar nyelvnek nagyszótára? [’ Is it possible to compile a historical dictionary of Hungarian at last?’] Magyar Tudomány 43/3 (1998): 261–271.

Pajzs, Júlia: Creating a Historical Dictionary of Hungarian with the Aid of Computer. In: Magay, Tamás–Zigány, Judit (eds.): BUDALEX  ’88 Proceedings. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1990. 559–563.

Pajzs, Júlia: Réalisation assistée par ordinateur de grands dictionnaires français et hongrois. Cahiers d’études hongroises 3 (1991): 47–54.

Pajzs, Júlia: Synthesis of results about analysis of corpora in Hungarian. Linguisticae Investigationes 21 (1997): 349–365.

Pajzs, Júlia: Making Historical Dictionaries by Computer. In: Heid, Ulrich et al. (eds.): Proceedings of the Ninth EURALEX International Congress. Institut für Maschinelle Sprachverarbeitung–Universität Stuttgart, Stuttgart, 2000. 249–259

Pajzs, Júlia–Gabriella Kiss: An attempt to develop a lemmatiser for the Historical Corpus of Hungarian. In: Rayson, Paul et al. (eds.): Proceedings of the Corpus Linguistics 2001 Conference. University of Lancaster, Lancaster, 2001. 443–451.

Pajzs, Júlia–Mártonfi, Attila: A magyar nyelv nagyszótárának számítógépes vonatkozásai. [’Computer issues of the Comprehensive Dictionary of Hungarian’] In: Ittzés, Nóra (chief ed.): A magyar nyelv nagyszótára 1. Segédletek. [’Comprehensive Dictionary of Hungarian. 1. Supplement’] MTA Nyelvtudományi Intézet, Budapest, 2006. 20–22.

Szabó, Tamás Péter: Tájékoztató a forrás- és a névjegyzékek használatához. [’On the structure of bibliographic and biographic references used in this dictionary’]  In: Ittzés, Nóra (chief ed.): A magyar nyelv nagyszótára 1. Segédletek. [’Comprehensive Dictionary of Hungarian. 1. Supplement’] MTA Nyelvtudományi Intézet, Budapest, 2006. 53–64.

 

Last modified: 13.04.2012

 

 Back