Starting Page > Departments > Department of Finno-Ugric and Historical Linguistics > Research Group for Historical Linguistic > Selected Publications

 

 

Selected Publications

 

Benkő, Loránd, Erzsébet E. Abaffy, Endre Rácz. 1991. A magyar nyelv történeti nyelvtana I.  Az ősmagyar kor és a korai ómagyar kor. [A Historical Grammar of the Hungarian Language I. Ancient Hungarian and Early Old Hungarian.] Budapest: Akadémiai Kiadó.

Benkő, Loránd, Erzsébet E. Abaffy, Endre Rácz. 1991. A magyar nyelv történeti nyelvtana II/2.  A kései ómagyar kor. [A Historical Grammar of the Hungarian Language. II/2. Late Old Hungarian.] Budapest: Akadémiai Kiadó.

Szent Margit élete. [The Life of St. Margaret.] A facsimile of the literary record and its exact transcript with introduction and notes. Budapest: Research Institute for Linguistics of the Hungarian Academy of Sciences. (1990)

Vitkovics-kódex. [Vitkovics Codex] A facsimile of the literary record and its exact transcript with introduction and notes. Budapest: Research Institute for Linguistics of the Hungarian Academy of Sciences. (1991)

Horvát-kódex. [Horvát Codex] A facsimile of the literary record and its exact transcript with introduction and notes. Budapest: Research Institute for Linguistics of the Hungarian Academy of Sciences. (1994)

Thewrewk-kódex. [Thewrewk Codex] A facsimile of the literary record and its exact transcript with introduction and notes. Budapest: Research Institute for Linguistics of the Hungarian Academy of Sciences. (1995)

Kulcsár-kódex. [Kulcsár Codex] A facsimile of the literary record and its exact transcript with introduction and notes. Budapest: Research Institute for Linguistics of the Hungarian Academy of Sciences. (1999)

Gömöry-kódex. [Gömöry Codey] A facsimile of the literary record and its exact transcript with introduction and notes. Budapest: Research Institute for Linguistics of the Hungarian Academy of Sciences. (1999)

Gyöngyösi Kódex. [Gyöngyösi Codex] A facsimile of the literary record and its exact transcript with introduction and notes. Budapest: Research Institute for Linguistics of the Hungarian Academy of Sciences. (2001)

Wacha, Balázs. 2000. A szófajtan alapjai. Alapfogalmak, történeti áttekintés, gyakorlatok. [Introduction to the Study of the Parts of Speech. Basic terms, historical overview, exercises.] Budapest: Pázmány Péter Catholic University.

Wacha, Balázs. 2001. Időbeliség és aspektualitás a magyarban. [Temporality and Aspectuality in Hungarian.] Nyelvtudományi Értekezések 149. Budapest: Akadémiai Kiadó.

Acta Linguistica Hungarica 2001/4, 2002/1.

B. Lőrinczy, Éva, chief ed. 1979. Új Magyar Tájszótár 1. (A–D) [A New Hungarian Dialect Dictionary] (Éva főszerk.), Budapest: Akadémiai Kiadó.

B. Lőrinczy, Éva, chief ed. 1988. Új Magyar Tájszótár 2. (E–J) [A New Hungarian Dialect Dictionary] Budapest: Akadémiai Kiadó.

B. Lőrinczy, Éva, chief ed. 1992. Új Magyar Tájszótár 3. (K–M) [A New Hungarian Dialect Dictionary] Budapest: Akadémiai Kiadó.

B. Lőrinczy, Éva, chief ed. 2002. Új Magyar Tájszótár 4. (N–S) [A New Hungarian Dialect Dictionary] Budapest: Akadémiai Kiadó.

 

 

 Back