Starting Page > Departments > Department of Finno-Ugric and Historical Linguistics > Research Group for Historical Linguistics > Katalin Gugán > Curriculum Vitae

 

 

Curriculum Vitae

 

 

Fields of research

historical syntax of Hungarian

grammaticalization and further topics related to historical linguistics in general (e.g. mechanisms of change, competing grammars, sociolinguistic aspects of change)

phases and problems of building a historical corpus of Hungarian

syntax, morphology and semantics of Khanty

 

Places of work and positions held

2001– Research Institute for Linguistics, HAS
(2001–2015: junior research fellow, 2015–: research fellow)

Education and scientific degrees

1998–2003: Eötvös Loránd University, Faculty of Humanities, Finno-Ugric Studies (MA degree)

1996–2002: Eötvös Loránd University, Faculty of Humanities, English Language and Literature (MA degree)

1996–2002: Eötvös Loránd University, Eötvös József Collegium

1996–2001: Eötvös Loránd University, Faculty of Humanities, Hungarian Language and Linguistics (MA degree)

PhD degree: University of Szeged, linguistics, 2013. Title of the thesis: Aspect and Aktionsart in Khanty (Surgut dialect). Abstracts in Hungarian and English, and the thesis itself can be downloaded from here.

 

Participation in scientific projects

2015– OTKA K 116217 Competing structures in Middle Hungarian vernacular: a variationist approach (Principal investigator: Adrienne Dömötör)

2015– OTKA K 112057 Hungarian Generative Diachronic Syntax 2 (Principal investigator: Katalin É. Kiss)

2010–2014   OTKA K 81189 Morphologically analyzed corpus of Old and Middle Hungarian texts, representative of informal language use (Principal investigator: Adrienne Dömötör)

2009–2013  OTKA K 78074 Hungarian generative diachronic syntax (Principal investigator: Katalin É. Kiss)

2007–2011  OTKA K 68061 Studies on Khanty Syntax (Principal investigator: Márta Csepregi)

2005–2008  OTKA K 48867 Historical Syntax of Middle Hungarian 2. (Principal investigator: Haader Lea)

 

Conferences

2015.

Aspects of grammaticalization, grammaticalization of aspect: Preverbs in Surgut Khanty and the emergence of Aktionsart-categories. CIFU 12. Oulu, Finland, 19.08.2015.

2014.

Nem kár volna foglalkozni velük: tagadószó-igemódosító-ige szórendű mondatok a középmagyarból. [On the word order pattern Verbal Modifier-Negator-Verb in Middle Hungarian] A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei VIII. Szeged, Hungary, 03.04.2014.

Historical Morphology and Annotation: possibilities, procedures, constraints. 16th Diachronic Generative Syntax Conference, Converging Corpora Workshop. Budapest, Hungary, 02.07.2014. (co-authors: Adrienne Dömötör, Attila Novák)

2012.

Ki borotválja a borbélyt? A magyar és a hanti igekötők grammatikalizációs folyamata: összehasonlítás és annak tanulságai. [Comparing the grammaticalization process of Hungarian and Khanty preverbs] A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei VII. Szeged, Hungary, 29.03.2012.

A honfoglalás előtti török-magyar érintkezésekről a Thomason–Kaufman féle kölcsönzési skála tükrében. [On the linguistic impact of Turkish on Hungarian prior to the conquest of the Karpathian basis, with special reference to the Thomason–Kaufman borrowability scale] Nyelvelmélet és kontaktológia. Piliscsaba, Hungary, 13.11.2012.

2011.

Lábnyomok nyomának nyomában. Másodlagos egyezések a magyar és az osztják nyelvben 2. [Unrelated, yet similar changes in Khanty and Hungarian] Újabb eredmények a hazai obi-ugrisztikában. Budapest, 2011.02.08.

2010.

A nyelvtörténet vargabetűi: a tagadás és a tagadás szerinti egyeztetés története az ugor nyelvekben. [Negation and negative concord in the Ugric languages] Nyelvelmélet és diakrónia. Piliscsaba, Hungary, 17.11.2010.

Aspect and aktionsart: typological statements vs. diachronic observations. CIFU 11. Piliscsaba, Hungary. 12.08.2010.

2009.

Közvetlen és közvetett orosz hatás az osztják idő-, aspektus- és akcióminőség-rendszerre. [The system of tense, aspect and Aktionsart in Khanty: pattern-borrowing from Russian] Nyelvelmélet és kontaktológia. Piliscsaba, Hungary, 17.11. 2009. (co-author: Márta Csepregi)

2008.

Aspect and aktionsart in Khanty (Surgut dialect): perfective and related senses. Cognitive and Functional Perspectives on Dynamic Tendencies in Languages. Tartu, Estonia, 31.05.2008.

2007.

Az igekötők és a mondat belső időszerkezete az osztjákban (szurguti nyelvjárás). [Preverbs and sentence aspect in Khanty: Surgut dialect.] II. Kari Doktori Konferencia. Szeged, Hungary, 20.06.2007.

2006.

Egy finnugrisztikai csodabogárról: nyomozás a szurguti osztják jelöletlen múlt után. [On a typological rarity in Surgut Khanty: the development of the unmarked past vs. marked present opposition] Nyelvészdoktoranduszok 10. Országos Konferenciája. Szeged, Hungary, 30.11.2006.

2004.

A szintaktikai változások feltételezett egyirányúságáról. [On the alleged unidirectionality of syntactic change] VII. Nemzetközi Magyar Nyelvtudományi Kongresszus, Budapest, 31.08.2004.

2003.

Időhatározói alárendelő kötőszavak grammatikalizációja a szurguti osztjákban. [Grammaticalization of temporal subordinators in Surgut Khanty] Budapesti Uráli Műhely IV: Uráli grammatizáló. 05.09.2003.

 

Előadások az MTA Nyeltudományi Intézetben

2012.

Lehet tévedtem: a tagmondattörlő grammatikalizációs folyamatokról és a lévénről. [On two current syntactic changes in Hungarian: grammaticalization processes across clauses] 27.11.2012.

2007.

„tudtodra kívántam adnom”: A főnévi igenévvel összefüggő funkcionális kérdések a középmagyar korpusz tükrében. [Functionally oriented issues concerning the infinitive on the basis of the Middle Hungarian Corpus] 10.2007.

 

Díjak

Finno-Ugric Award in remembrance of Edit Vértes, 2014.

Conference of the National Scientific Students’ Associations, 1st prize of the section, 2001.

Conference of the National Scientific Students’ Associations, special award of the Foundation for Hungarian Higher Education and Research, 2001.

 

Nyelvtudás

English (fluent)

German (intermediate)

Russian (lower intermediate)

Finnish (lower intermediate)

 

Last modified: 16.12.2015

 

 

  

 Back