Starting Page > Departments > Department of Finno-Ugric and Historical Linguistics > Research Group for Finno-Ugric > Nikolett Mus > Publications

 

 

Publications

 

2015

Negation in Nenets. In Anne Tamm – Beáta Wagner-Nagy – Matti Miestamo (eds.), Negation in Uralic Languages. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins. 75–102.

Predicate interrogative phrases in Tundra Nenets. Finnisch-Ugrische Mitteilungen 39. 49–65.

2014

SO/OS szórend a tundrai nyenyec kiegészítendő kérdő mondatokban. [SO/OS orders in Tundra Nenets content interrogative clauses]. Nyelvtudományi Közlemények 110. 131–148.

Állítmányi szerepű kérdőszói kifejezések a tundrai nyenyecben. [Predicate interrogative phrases in Tundra Nenets]. Folia Uralica Debreceniensia 21. 61–78.

2013

The Typology of the Northern Samoyedic Question Words. Finnisch-Ugrische Mitteilungen 37. 175–195.

Az északi-szamojéd kérdőszók lexiko-tipológiai kategóriái. [The lexico-typological categories of the northern samoyedic question words]. Nyelvtudomány VIII–IX. 131–149.

2009

The Question-words in Tundra Nenets I. The Nominal Question Words. Journal of Philology. Ural-Altaic Studies 1. 43–49.

2008

Tagadás a tundrai nyenyec nyelvben. [Negation in Tundra Nenets]. Nyelvtudományi Közlemények 105. 7–45

 

Egyéb/Other

2015

(Duray Zsuzsa – Georgievna, Ekaterina – F. Gulyás Nikolett – Koczka Péter – Mus Nikolett – Németh Szilvia) XII. Nemzetközi Finnugor Kongresszus – Beszámoló. [XII International Congress for Finno-Ugric Studies]. Nyelvtudományi Közlemények 111. 215–228.

2012

(Gulyás, Nikolett F.–Boglárka Janurik–Nikolett Mus–Orsolya Tánczos) The 11th International Congress for Finno-Ugric Studies: Finno-Ugric People and Languages in the 21st Century. Finno-Ugric Langauges and Linguistics, vol 1. No. 1–2. 98–101.

 

 

Last modified: 11.12.2015

 

 

  

 Back