Starting Page > Departments > Department of Finno-Ugric and Historical Linguistics > Research Group for Finno-Ugric > Nikolett Mus > Curriculum Vitae

 

 

Curriculum Vitae

 

 

Fields of research

  • Samoyedology

  • Samoyed syntax

  • Tundra Nenets clause-types: negative declaratives, interrogatives

 

Positions held

2016- Research Fellow, Research Institute for Linguistics}{Hungarian Academy of Sciences

2011-2016 Junior Research Fellow, Research Institute for Linguistics Hungarian Academy of Sciences

2010–2011 Project Associate, University of Vienna

2007-2008 Project Associate, LMU, Munich

 

Education and qualifications

2015 PhD Interrogative words and content questions in Tundra Nenets

2007-2010 PhD studies at the Finno-Ugric Department of the University of Szeged

2001-2006 University of Szeged, Philologist in Hungarian Language and Literature and Teacher of Hungarian (MA), Philologist in Finno-Ugrian Studies (MA)

 

Fellowships, grants

2016 KONE Foundation, Summer School on the documentation and description of Uralic languages

09-11/ 2013- Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj, Hamburg

 

Teaching experience

2014  Pázmány Péter Catholic University (lecturer) 

 

Leading/ participating in research projects

2017- Nominal Structures in Uralic languages (OTKA FK 125206) (PI: Barbara Egedi)

2016-2017 Languages under the Influence. Uralic syntax changing in an asymmetrical contact situation (ERC_HU_15 118079) (PI: Katalin É.Kiss)

2015 –  JelEsély (TÁMOP 5.4.6/B-13/1-2013-0001) (vezető: Dr. Bartha Csilla)

2011-2014 OTKA K 81189, Morphologically analized historical corpus of the Hungarian "Private" Language [Morfológiailag elemzett nyelvtörténeti korpusz a magánéleti nyelvhasználat köréből], Senior Research Fellow: Adrienne Dömötör

2010-2011 FWF, Typology of Negation in Ob-Ugric and Samoyedic Languages, Senior Research Fellow: Johanna Laakso, Beáta Wagner-Nagy

10-12/2007-2008 MÖB-DAAD, Syntactic and Pragmatic Studies in the Uralic Languages, Senior Research Fellow: Marianne Bakró-Nagy, Elena Skribnik)

 

Languages

English

German

Finnish

Russian

 

Conferences/Presentations (recently)

2017 

(Eszter Simon - Nikolett Mus) Languages under the influence: Building a database of Uralic languages (poster presentation), IWCLUL 2017: 3rd International Workshop on Computational Linguistics for Uralic Languages, St. Petersburg

(Erika Asztalos - Katalin Gugán - Nikolett Mus) A path from OV to VO: glimpses from Uralic, OV to VO, VO to OV: Word Order Change in an Areal Perspective, Bielefeld

(Eszter Simon - Nikolett Mus - Ágnes Kalivoda - Eszter Ruttkay-Miklián) UraLUID: Supporting data-driven (prosodic) research, 2nd workshop on Uralic prosody, Budapest

(Erika Asztalos - Katalin Gugán - Nikolett Mus) Non-verb-final sentences in Nenets, Khanty, and Udmurt: a path from OV to VO, Uralic Syntax Day, Tartu

(Erika Asztalos - Katalin Gugán - Nikolett Mus) Non-verb-final sentences in Nenets, Khanty, and Udmurt: a path from OV to VO, Mutatvány ``Az uráli nyelvek mondattanának változása aszimmetrikus kontaktushelyzetben'' OTKA-projektum eredményeiből, Budapest

(Veronika Hegedűs - Nikolett Mus - Balázs Surányi) Copular clauses in Nenets, Mutatvány ``Az uráli nyelvek mondattanának változása aszimmetrikus kontaktushelyzetben'' OTKA-projektum eredményeiből}

2016

(Veronika Hegedűs - Nikolett Mus - Balázs Surányi) Predicational copular clauses and locational constructions in Tundra Nenets. 6th Conference on Samoyedology, Moscow

(Nikolett Mus - Eszter Simon) Languages under the Influence: Building a Database of Uralic Languages. 6th Conference on Samoyedology, Moscow

„Non-canonical” word order in Tundra Nenets. An explanation of the initial OS order. LDLT5: Workshop on information structure and discourse in the minority languages of the Russian Federation, London, SOAS

(Asztalos Erika – Gugán Katalin – Mus Nikolett) Uráli VX szórend. Nyenyec, hanti és udmurt mondatszerkezeti változások. Nyelvelmélet és diakrónia 3. PPKE 

2015

On the position of interrogative phrases in Ob-Ugric and Samoyedic languages. SO/OS orders in transitive content interrogatives. XII International Congress for Finno-Ugric Studies, Oulu

Orosz–tundrai nyenyec nyelvi kontaktus. A tundrai nyenyec lokatívuszi szerkezetekről. Nyelvelmélet és kontaktológia műhelykonferencia, Budapest

2012

URALONET (Uralic Etymological Database) (with Marianne Bakró-Nagy,Beatrix Oszkó, Mária Sipos, Sándor Szeverényi, Dávid Takács, Zsuzsa Várnai). Hungarian Science Festival, Hungarian Academy of Sciences - 23 November

On the Typology of the Northern Samoyedic Wh-words, 4th International Conference on Samoyedology, Institute of Finno-Ugric Studies, Hamburg

Az északi szamojéd kérdőszavak tipológiája [On the Typology of the Northern Samoyedic Wh-words], Hajdú Péter - Schmidt Éva emlékkonferencia, Finnugor és Magyar Nyelvtörténeti Szemináriuma, PTE BTK

2011

Negation in Tundra Nenets, Negation in Uralic Languages, Workshop at Stockholm University, Department of Linguistics, Stockholm

A tundrai nyenyec kérdő névmások helye a szófaji rendszerben [The Part of Speech category of the Tundra Nenets Question Words], Jubileumi konferencia az Uralisztikai Tanszék fennállásának 20. évfordulója alkalmából, Szombathely

The Uralonet Project, (with Beatrix Oszkó-Mária Sipos-Sándor Szeverényi-Zsuzsa Várnai). Jubileumi konferencia az Uralisztikai Tanszék fennállásának 20. évfordulója alkalmából, Szombathely

The Typology of Negation, Workshop on the Negation in the Uralic Languages, CEU, Budapest

(Maria Köstlbauer) Project NOS: Typology of Negation in Ob Ugric and Samoyedic Languages, 3rd Grammmar and Context, Budapest

2010

(Maria Köstlbauer) Project NOS: Typology of Negation in Ob-Ugric and Samoyedic Languages, 11th International Congress for Fenno-Ugric Studies, Piliscsaba

The Wh-Movement in Tundra Nenets, 11th International Congress for Fenno-Ugric Studies, Piliscsaba, (poster)

2009

Watah teda yəŋku, or is there any relation between possessive marking and negation in Tundra Nenets?, New Trends in Uralistics: typology, syntax, sociolinguistics, Szeged

2007

Grammatikalizáció a tundrai nyenyec nyelvben: A felelőpartikulák kialakulása. [Grammaticalization in Tundra Nenets: The Development of the (Answer)Particles]. A nyelvtörténeti kutatások legújabb eredményei V. [The Latest Results of the Historical Linguistics 5.], Szeged

A tundrai nyenyec nyelv tagadó szerkezetei [The Negative Structures in Tundra Nenets], XXVIII. OTDK [25th Hungarian Student Conference], Székesfehérvár

 

 

Last modified: 01.03.2018

 

 

  

 Back