Starting Page > Departments > Department of Finno-Ugric and Historical Linguistics > Research Group for Finno-Ugric > Csilla Horváth > Selected Publications

 

 

Selected Publications

 

 

2018 “S azóta jól élnek és vidám dalokat énekelnek Leninről és Sztálinról.” Szovjet propagandamesék műfaji azonosításának kísérlete. [“And they live merrily ever since and sing happy songs about Lenin and Stalin.” An experiment to classify the genre of Soviet propagandistic tales] XIV. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, Szeged.

2018 A szó elszáll, az írás megmarad? Nyelvtechnológiai eszközök a déli manysi nyelvre. [Spoken words fly away, do the written words remain? Language technology tools for Southern Mansi.] XIV. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, Szeged. (together with Norbert Szilágyi, Veronika Vincze, Ágoston Nagy)

2017 Visual multilingualism in the Arctic minority context of indigenous urban communities (Enontekiö, Dudinka and Khanty-Mansiysk). Journal de la Société Finno-Ougrienne 96. Finno-Ugrian Society: Helsinki (together with Zsuzsa Duray, Zsuzsa Várnai)

2017 The Mona Lisa of Khanty-Mansiysk. Expanded urban linguistic landscape from Siberia: written and visual, online and offline In: Pralica, Dejan & ©inković, Norbert (eds.): Digitalne medijske tehnologije i druątveno-obrazovne promene 7. Univerzitet u Novom Sadu, Serbia: Novi Sad. 93-103. 

2017 My Husband, the Dragonfly: The (Non-)Compositionality of Mansi Animal Names. In: Proceedings of the 1st Workshop for Women and Underrepresented Minorities in NLP (WiNLP) at the Annual Conference of Association for Computational Linguistics (ACL 2017). (together with Veronika Vincze)

2017 Language technology resources and tools for Mansi: an overview. In: Proceedings of The 3rd International Workshop for Computational Linguistics of Uralic Languages, 56–65. (together with Norbert Szilágyi, Veronika Vincze, Ágoston Nagy)

2016 A manysi örökségnyelv oktatási kísérletei és eredményei. [Attempts and results in Mansi heritage language education] In: Bartha Csilla (ed.): Általános Nyelvészeti Tanulmányok XXVIII .: A többnyelvűség dimenziói: terek, kontextusok, kutatási távlatok. 295-306.

2016 Where Bears Have the Eyes of Currant: Towards a Mansi WordNet. In: Vergenica Barbu Mititelu; Corina Forăscu; Christiane Fellbaum; Piek Vossen (eds.): Proceeding of the Eighth Global WordNet Conference, 130-134. (together with Ágoston Nagy, Norbert Szilágyi, Veronika Vincze)

2016 Hanti-manszijszki nyelvi tájkép [Linguistic landscape of Khanty-Mansiysk] In: Folia Uralica Debreceniensia 23., 69-84.

2015 Old problems and new solutions: Teaching methods in the governmental and alternative Mansi educational institutions. Finnisch-Ugrische Mitteilungen 39. 37-48.

2015 FinUgRevita: Nyelvtechnológiai eszközök fejlesztése kisebbségi finnugor nyelvekre. In: Tanács Attila, Varga Viktor, és Vincze Veronika (eds.). XI. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia. Szeged, Szegedi Tudományegyetem, pp. 282-289. (Together with István Kozmács, Norbert Szilágyi, Veronika Vincze, Ágoston Nagy, Edit Bogár, Anna Fenyvesi)

2015 Beading and language class: Introducing the Lylyng Soyum Children Education Centre’s attempt to revitalise Ob-Ugric languages and cultures.  Zeszyty Łużyckie 48. 115-127.

2014 Régi problémák, új megoldások: Manysi nyelvtanítás az alternatív és közoktatási intézményekben. [Old problems, new solution: Mansi language education in alternative and governmental institutions] Nyelvtudományi Közlemények 110. 67-78.

2014 What should a Mansi speaking pupil know? Mansi textbooks in public and alternative educational institutes. In: Laakso, Johanna [ed.]: Dangers and Developments: On Language Diversity in a Changing World. Studies in European Language Diversity 34. 73-85.

2013 A városi manysi nyelvoktatás kérdései és válaszai.  VI. Alkalmazott Nyelvészeti Doktoranduszkonferencia. MTA Nyelvtudományi Intézet, Budapest. 51-62.

2012 A nyelvi kontaktusok hatása a manysi revitalizációs törekvésekre. [The effects of language contacts on the Mansi revitalization attempts] VI. Alkalmazott Nyelvészeti Doktoranduszkonferencia. MTA Nyelvtudományi Intézet, Budapest. 62-68.

2011 Сравнение фигуры лешего в русской мифологии и мифологии финно-угорских народов. [Comparing the figures of the Forest Spirit in the Russian mythology and the mythology of the Finno-Ugric peoples.] Szeged (BA thesis, manuscript)

2010 Élő patak: egy manysi revitalizációs kísérlet bemutatása. [Living Creek: introducing a Mansi revitalisation attempt.] Szeged (MA thesis, manuscript)

2010 A szekularizáció és a szakralizáció hatása a legújabb kori manysi vallási szokásokra. [Effects of secularization and sacralisation on the contemporary Mansi religious practices.] Szeged (MA thesis, manuscript)

2008 Лось в языках и религиозных представлениях угорских народов. [The moose in the languages and religious conceptions of Ob-Ugric peoples.] In: Игушев Е.А. – Молданова Т.А. [науч. ред.]: Обские угры: научные исследования и практические разработки. Материалы Всероссийской научной конференции VII. Югорские чтения. Полиграфист, Ханты-Мансийск. 128-133.

2007 A jávorszarvas az ugor nyelvekben és az ugor népek vallásos elképzeléseiben. [The moose in the languages and religious conceptions of Ob-Ugric peoples.] Finnugor Világ XII/1.,11-15.

 

Last modified: 24.01.2018

 

 

  

 Back