Starting Page > Departments > Department of Finno-Ugric and Historical Linguistics > Research Group for Finno-Ugric > Ekaterina Georgieva > Selected Publications

 

 

Selected Publications

 

 

Articles

(under review) (With Eszter Ótott-Kovács) Syntactic similarities between non-finite clauses in Udmurt and Tatar?

2017 Person agreement on converbs in Udmurt. In: Kiefer, F., Blevins, J., & Bartos, H. (eds.), Perspectives on Morphological Organization: Data and Analyses (Empirical Approaches to Linguistic Theory 10), 86–122. Leiden, Brill.

2017 A nem véges mellékmondatokról: a magyar -ván/-vén képzős határozói igeneves szerkezetek elemzése finnugor és törökségi nyelvek adatainak tükrében. In: Szécsényi Tibor & Németh T. Enikő (eds.), STRATÉGIÁK ÉS STRUKTÚRÁK: Tanulmányok Kenesei István 70. születésnapjára, 55–69. Szeged: JATEPress.

2016 The case-marking of subjects in Udmurt, Komi-Zyryan and Meadow Mari non-finites clauses. Nyelvtudományi Közlemények 112: 77–107.

2016 (With Eszter Ótott-Kovács) Nem-finit alárendelői mellékmondatok a Volga-vidéki nyelvi areában [Non-finite subordinate clauses in the Volga-Kama Sprachbund] In: Gécseg Zsuzsanna (ed.), LingDok Kötet 15, 51–67.

2016 Kitett alanyok az udmurt nem-finit mellékmondatokban [Overt subjects in the Udmurt non-finite clauses]. In: Gécseg Zsuzsanna (ed.), LingDok Kötet 15, 31–50.

2011 Igei szinkretizmus a szláv nyelvekben [Verbal syncretism in Slavic]. Nyelvtudomány V-VI (2009–2010), 87–118.

 

Reviews

2015 (With Zsuzsa Duray, Nikolett F. Gulyás, Péter Koczka, Nikolett Mus, and Szilvia Németh) XII. Nemzetközi Finnugor Kongresszus – Beszámoló. [XII International Congress for Finno-Ugric Studies]. Nyelvtudományi Közlemények 111, 215–228.

2015 (With Nikolett Mus) The 12th International Congress for Finno-Ugric Studies – Conference Report. Finno-Ugric Languages and Linguistics 4 (1-2), 57–59.

 

MA Thesis

2012 Igeneves szerkezetek az udmurt nyelvben [Non-finite constructions in Udmurt]. University of Szeged, MA Thesis.

2010 Verbal syncretism in Bulgarian. Sofia University, MA Thesis.

 

 

Last modified: 07.08.2017

 

 

  

 Back