Starting Page > Departments > Department of Finno-Ugric and Historical Linguistics > Research Group for Finno-Ugric > Ekaterina Georgieva > Selected Publications

 

 

Selected Publications

 

 

Articles

(under review) (with Eszter Ótott-Kovács) Syntactic similarities between non-finite clauses in Udmurt and Tatar?

2018 (with Timofey Arkhangelskiy) Sound-aligned corpus of Udmurt dialectal texts. In: Pirinen, T., Riessler, M., Rueter, J. & Trosterud, T. (eds.), Proceedings of the 4th International Workshop for Computational Linguistics for Uralic Languages (IWCLUL 2018), 26–38. Stroudsburg (PA): Association for Computational Linguistics.

2017 Az ’ahelyett, hogy’-mellékmondatok az udmurt nyelvben [Preference and substitution clauses in Udmurt]. Folia Uralica Debreceniensia 24: 15–38.

2017 Person agreement on converbs in Udmurt. In: Kiefer, F., Blevins, J., & Bartos, H. (eds.), Perspectives on Morphological Organization: Data and Analyses (Empirical Approaches to Linguistic Theory 10), 86–122. Leiden: Brill.

2017 A nem véges mellékmondatokról: a magyar -ván/-vén képzős határozói igeneves szerkezetek elemzése finnugor és törökségi nyelvek adatainak tükrében. In: Szécsényi Tibor & Németh T. Enikő (eds.), STRATÉGIÁK ÉS STRUKTÚRÁK: Tanulmányok Kenesei István 70. születésnapjára, 55–69. Szeged: JATEPress.

2016 The case-marking of subjects in Udmurt, Komi-Zyryan and Meadow Mari non-finites clauses. Nyelvtudományi Közlemények 112: 77–107.

2016 (with Eszter Ótott-Kovács) Nem-finit alárendelői mellékmondatok a Volga-vidéki nyelvi areában [Non-finite subordinate clauses in the Volga-Kama Sprachbund] In: Gécseg Zsuzsanna (ed.), LingDok Kötet 15, 51–67.

2016 Kitett alanyok az udmurt nem-finit mellékmondatokban [Overt subjects in Udmurt non-finite clauses]. In: Gécseg Zsuzsanna (ed.), LingDok Kötet 15, 31–50.

2011 Igei szinkretizmus a szláv nyelvekben [Verbal syncretism in Slavic]. Nyelvtudomány V-VI (2009–2010): 87–118.

 

Reviews

2015 (with Zsuzsa Duray, Nikolett F. Gulyás, Péter Koczka, Nikolett Mus, and Szilvia Németh) XII. Nemzetközi Finnugor Kongresszus – Beszámoló. [XII International Congress for Finno-Ugric Studies]. Nyelvtudományi Közlemények 111: 215–228.

2015 (with Nikolett Mus) The 12th International Congress for Finno-Ugric Studies – Conference Report. Finno-Ugric Languages and Linguistics 4 (1-2): 57–59.

 

PhD thesis

2018 Non-finite adverbial clauses in Udmurt. University of Szeged.

 

MA thesis

2012 Igeneves szerkezetek az udmurt nyelvben [Non-finite constructions in Udmurt]. University of Szeged

2010 Verbal syncretism in Bulgarian. Sofia University

 

 

Last modified: 10.09.2018

 

 

  

 Back