Research Institute for Linguistics HAS

  Research Group for Language Technology


[Magyar változat]

Home > Departments > Department of Language Technology and Applied Linguistics > Research Group for Language Technology > Staff > Bálint Sass

Bálint Sass

PhD, research fellow

Phone: +36 (1) 321-4830/130
Fax: +36 (1) 322-9297
E-mail: sass.balint[at]nytud.mta.hu
Personal homepage: users.itk.ppke.hu/~sass

Fields of research

CV

Position

research fellow Research Institute for Linguistics HAS

Education

2011 PhD, PPCU Faculty of Information Technology and Bionics, Budapest
2003 MSc, Computer Science, ELTE Faculty of Science, Budapest
2000 BSc, Computer Science, ELTE Faculty of Science, Budapest

Participation in national and international projects

2010- iTranslate4.eu gépi fordító projekt - EU CIP-ICT-PSP.2009.5.1
2009- Magyar generatív történeti mondattan - OTKA projekt (NK 78074) társkutató
2008-2010 Magyar igei szerkezetek szótár létrehozása - MTA Nyelvtudományi Intézet
2008-2009 A BUSZI lekérdezőfelület kialakítása - OTKA projekt (K 60403) külső munkatársként
2005-2007 Magyar ontológia építése (EuroWordNet) - GVOP projekt
2005 Hunglish magyar-angol párhuzamos korpusz építése - ITEM projekt
2004-2007 Magyar-angol gépi fordítórendszer - NKFP projekt
2004-2005 E-Szókincs - Oktatási segédeszköz a mai magyar irodalom és szókincsének többszempontú vizsgálatához - IHM projekt
2003-2004 Intelligens elektronikus szótár és lexikai adatbázis (INLEX) - ITEM projekt
2001-2003 Automatikus információszerzés rövid (politikai, üzleti, piaci) hírekből - NKFP projekt
2001-2003 A Magyar Nemzeti Szövegtár létrehozása - OTKA projekt (T 026091)
2000-2002 MATCHPAD (Machine Translation for the Czech, Polish and Hungarian Public Administration) projekt

Courses taught

Bevezetés a nyelvtechnológiába gyakorlat, PPKE ITK – 2006. ősz, 2007. ősz.
A nyelvtechnológia eszközei és nyersanyagai, PPKE ITK – 2007. tavasz, 2008. tavasz.
Egyéb előadás: Az EM algoritmus, ELTE BTK, 2007. április 17.; Nyelvtechnológia, PPKE ITK, 2007. október 17.

Thesis supervision

Wolosz Márton: A lengyel igei szerkezetek számítógépes kinyerése és gyakorisági vizsgálatuk, 2013, ELTE IK, MSc
Nagy István Zoltán: A Magyar Országgyűlés plenáris üléseinek annotált korpusza, 2008, PPKE ITK, MSc

Training courses, field trips

2015 PARSEME 1st Training School on Multiword Expressions

Scholarships

2017-2020 Bolyai Scholarship, Hungarian Academy of Sciences (BO/00064/17/1)
2007-2010 scholarship of the Hiteles Ember Foundation

Language skills

English – B1
German – B1

Publications

If you refer to some of the publications below please inform me!

Papers

   2018
   2017
   2016
   2015
   2014
   2012
   2011
   2010
   2009
   2008
   • Sass, Bálint.
    In: Sojka, P., Horák, A., Kopecek, I., Pala, K. (eds.): 11th International Conference on Text, Speech and Dialog, TSD 2008, Brno, Csehország, 2008, Proceedings. Lecture Notes in Computer Science 5246, pp. 187-192. [prezentáció]
   • Sass Bálint és Kertész Zsuzsa.
    Gyakori szókapcsolatok szövegekben.
    In: Sándor Csilla Mária (szerk): Magyar Nyelv Tanári Kincsestár, Raabe Kiadó, 2008.
   2007
   2006
   • Sass Bálint.
    In: Alexin Z., Csendes D. (szerk.): MSZNY2006, IV. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, SZTE, Szeged, 2006., p. 15-21. [prezentáció]
   • Simon Eszter, Farkas Richárd, Halácsy Péter, Sass Bálint, Szarvas György és Varga Dániel.
    A HunNER korpusz.
    In: Alexin Z., Csendes D. (szerk.): MSZNY2006, IV. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, SZTE, Szeged, 2006., p. 373-376. [prezentáció]
   • Sass, Bálint.
    In: Salakoski, T., Ginter, F., Pyysalo, S., Pahikkala, T. (eds): Advances in Natural Language Processing, 5th International Conference on NLP, FinTAL 2006, Turku, Finnország, 2006, Proceedings. Lecture Notes in Computer Science 4139, pp. 303-309. [prezentáció]
   • Sass Bálint.
    In: Heltai P.: Nyelvi modernizáció – szaknyelv, fordítás, terminológia, a MANYE 2006. évi XVI. kongresszusának kötete, MANYE – Szent István Egyetem, Pécs – Gödöllő, 2007. [prezentáció]
   2005
   • Sass Bálint.
    In: Alexin Z., Csendes D. (szerk.): MSZNY2005, III. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, SZTE, Szeged, 2005, p. 257-264. [prezentáció]
   • Halácsy Péter, Kornai András, Németh László, Sass Bálint, Varga Dániel, Váradi Tamás és Vonyó Attila.
    In: Alexin Z., Csendes D. (szerk.): MSZNY2005, III. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, SZTE, Szeged, 2005, p. 134-142.
   • Bottyán Gergely és Sass Bálint.
    Személyragos főnévi igeneves bővítményt megengedő prédikátumok kinyerése a Magyar Nemzeti Szövegtárból.
    In: Alexin Z., Csendes D. (szerk.): MSZNY2005, III. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, SZTE, Szeged, 2005, p. 265-266.
   • Bottyán, Gergely and Sass, Bálint.
    In: Garabík, R. (ed): Computer Treatment of Slavic and East European Languages, Third International Seminar (SLOVKO2005), Pozsony, 2005, p. 27-30.
   2004
   2003

   Conference presentations

   • Sass Bálint.
    Az igei szerkezetek algebrai struktúrája, avagy a duplakocka modell.
    Intézeti előadás, Budapest, MTA Nyelvtudományi Intézet, 2018. március 22. [prezentáció]
   • Sass Bálint.
    Korpuszkeresés, NoSkE, Mtsz, MNSZ2, NKP.
    Tutorial, 1. rész, Budapest, MTA Nyelvtudományi Intézet, 2016. június 1. [prezentáció]
   • Sass Bálint.
    A kibővített Magyar történeti szövegtár új keresőfelülete.
    A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei IX. Szeged, SZTE BTK, 2016. április 27. [prezentáció]
   • Sass Bálint.
    Korpusznyelvészet.
    Meghívott előadás, ELTE Korpusznyelvészet tárgy részeként, Budapest, ELTE BTK, 2016. április 18. [prezentáció]
   • Sass Bálint.
    Korpuszok, lekérdezők, Nemzeti Korpuszportál.
    Meghívott előadás, DHU2015 „Számítógép az irodalomtudományban” workshop, Budapest, MTA Könyvtára, 2015. november 24. [prezentáció]
   • Sass Bálint.
    Korpuszlekérdezők evolúciója.
    Magyar Tudomány Ünnepe, Budapest, MTA Székház, 2015. november 10. [prezentáció]
   • Sass Bálint.
    28 millió szintaktikailag elemzett mondat és 500000 igei szerkezet.
    NLP meetup, Budapest, 2015. április 29. [prezentáció]
   • Sass Bálint.
    Az Utónévkereső.
    Intézeti előadás, Budapest, MTA Nyelvtudományi Intézet, 2015. január 29. [prezentáció]
   • Sass Bálint.
    Verb Argument Browser – Argument Frames in the Hungarian National Corpus.
    Corpus resources for quantitative and psycholinguistic analysis workshop, Eger, 2-3 June 2014 [prezentáció]
   • Sass Bálint.
    Az Utónévkereső bemutatása.
    Magyar Tudomány Ünnepe, Budapest, MTA Székház, 2013. november 11. [prezentáció]
   • Sass Bálint.
    Az új magyar Braille-rövidírás kialakítása.
    Magyar Tudomány Ünnepe, Budapest, MTA Székház, 2013. november 11. [prezentáció]
   • Sass Bálint.
    Keresés a BUSZI-2 irányított beszélgetéseinek korpuszában.
    BUSZI bemutató, Budapest, MTA Nyelvtudományi Intézet, 2012. október 2. [prezentáció]
   • Sass Bálint.
    MNSZ – Mazsola – fordítás.
    Meghívott előadás, Fordítók és Tolmácsok Őszi Konferenciája, Budapest, 2012. szeptember 28. [prezentáció]
   • Sass Bálint.
    A Mazsola korpuszlekérdező.
    Meghívott előadás, Eötvös Collegium Angol-Amerikai Műhely, 2012. április 27. [prezentáció]
   • Sass Bálint.
    A Magyar igei szerkezetek szótár felépítése.
    Könyvbemutató, Budapest, MTA Nyelvtudományi Intézet, 2011. június 23. [prezentáció]
   • Sass Bálint.
    Egy általános modellnek megfelelő szerkezetek kinyerése korpuszból.
    Intézeti előadás, Budapest, MTA Nyelvtudományi Intézet, 2011. június 16. [prezentáció]
   • Sass Bálint.
    Primáciahatás fordítások értékelésekor.
    XIX. MAKOG, Kaposvár, 2011. január 27-29. [prezentáció]
   • Blaho Sylvia, Sass Bálint, Simon Eszter.
    A készülő MGTSz adatbázis felépítése.
    Mondattani jelenségek a Jókai-kódexben műhelykonferencia, Budapest, MTA Nyelvtudományi Intézet, 2010. február 4. [prezentáció]
   • Oravecz Csaba és Sass Bálint.
    Spontán beszélt nyelvi adatbázisok építésének technolgiai kérdései.
    Beszédkutatás 2009 konferencia, Budapest, 2009. október 16-17. [prezentáció]
   • Oravecz Csaba és Sass Bálint.
    Szöveges lejegyzésből nyelvi adatbázis.
    I. BUSZI szimpózium, Budapest, 2008. december 9. [prezentáció]
   • Sass Bálint.
    „Mazsola”
    „Gépekkel emberi nyelven” – A Nyelv- és Beszédtechnológiai Platform bemutatkozó konferenciája, Budapest, 2008. december 2. [prezentáció]
   • Sass Bálint.
    Bírálatok és konferenciák.
    Doktoranduszi szeminárium, PPKE ITK, Budapest, 2008. november 7. [prezentáció]
   • Sass Bálint.
    Eszköz a magyar igék bővítményszerkezetének vizsgálatára.
    Magyar Nyelvtudományi Társaság felolvasóülése, Budapest, 2008. május 13. [prezentáció]
   • Sass Bálint.
    Eszköz a magyar igék bővítményszerkezetének vizsgálatára.
    Nyelvész-doktoranduszok 11. Országos Konferenciája, Szeged, 2007. december 6-7. [prezentáció]
   • Sass Bálint.
    „Jóízű mazsolázás a korpuszból”
    MANYE XVII. kongresszusa, Siófok, 2007. április 19-21. [prezentáció]
   • Sass Bálint.
    Számítógépes nyelvi adatbázisok a magyarórán.
    MANYE XVI. kongresszusa, Gödöllő, 2006. április 10-12. [prezentáció]
   • Sass Bálint.
    A Magyar Nemzeti Szövegtár használata.
    MANYE vitaülés, MTA, Nyelvtudományi Intézet, Budapest, 2006. február 20. [prezentáció]
   • Sass Bálint.
    IV. Gramma Nyelvészeti Napok, Párkány, 2005. november 24-26.

    
     vissza  
   HomeDepartmentsLangtech/AppliedLanguage Techn.Staff
   Tamás VáradiKatalin BecseiRéka Dodé Enikő HéjaKinga Jelencsik-MátyusÁgnes KalivodaZsófia LudányiMárton MakraiIván MittelholczBálint SassEszter SimonNoémi Vadász