Az MTA Nyelvtudományi Intézetének Finnugor és Nyelvtörténeti Osztálya konferenciát rendez

 

"A nyelvtörténeti adat: érvény és értelmezés" címmel.  

 

 

 

A konferencia időpontja és helyszíne: 2010. szeptember 30. (csütörtök)  - október 1. (péntek) MTA Nyelvtudományi Intézet, 1068 Budapest, Benczúr u. 33., földszinti előadóterem.  

 

 

A konferencia célja, hogy fórumot nyisson a legkülönfélébb nyelvekkel és korokkal foglalkozó nyelvtörténészek számára a közös gondolkodásra, és lehetőséget teremtsen - általános, elméleti tematikája révén - az amúgy egymástól többé-kevésbé elszigetelten dolgozó, nyelvtörténettel (is) foglalkozó kutatók közötti termékeny eszmecserére, együttműködésre. Ennek megfelelően a konferenciára a szervezők olyan előadásokra küldtek felkérést, amelyek a nyelvtörténeti adat érvényének és értelmezésének elsősorban általános, elméleti problematikájával foglalkoznak. A konferencia témájával kapcsolatos, együtt gondolkodásra, továbbgondolásra ösztönző elméleti, általános megfigyelések különféle, az előadók által kutatott nyelvcsalád, nyelv vagy nyelvváltozat tetszőleges korpuszára épülnek. Kerülendőnek tartottuk ugyanakkor az általános megfontolásra csak szűkkörű lehetőséget biztosító, önmagukban értékes, de a konferencia célkitűzéséhez kevésbé igazodó, puszta esettanulmányok bemutatását.  

 

Örömünkre szolgál, hogy felkérésünkre kollégáink messze túlnyomó többsége vállalta a részvételt. Ennek értelmében a konferencia előadói az alábbiak lesznek.  

 

Plenáris előadók:

Nádasdy Ádám

Salvi, Giampaolo

 

Előadók:

Adamik Béla

Agyagási Klára

Bakró-Nagy Marianne

Cser András

Dér Csilla

Domokos György

Dömötör Adrienne

Egedi Barbara

Gerstner Károly

Hegedűs Attila

Ittzés Máté

Kincses-Nagy Éva

Kiss Sándor

Kristó László

Schirm Anita

Simon Zsolt

Starcevic Attila

 

Az előadások címeit is tartalmazó programot a tavasz folyamán tesszük közzé. A rendezvényre (melynek részvételi díja nincs) szívesen várunk minden érdeklődőt, reménybeli vitapartnert. Kérjük, hogy kérdéseit, részvételi szándékát a szervezők valamelyikének szíveskedjék elküldeni, bejelenteni.  

 

Adamik Béla badamik@t-online.hu

Bakró-Nagy Marianne bakro@nytud.hu

Cser András andras@btk.ppke.hu