Összesen  24434  szövegben  13479  helyen fordult elő a keresett kifejezés: "tu3"

  1 .. 30 találat

További max. 30 találat ...   Menü1   legeltethessük, se az erdőbe tűzifáért ne járhassunk, holott az k..
2  acifice marháit legeltette, s tűzifával élhetett, mely is régi inq..
3  arháinkat legeltethessük és a tűzifával és mind eddig is, békessé..
4  ssel, fáknak gyümölcseitől, a tűzifának hordásától, holott ezen f..
5  A földi háboru változik, mint tűndér, és mint a kotzkának, soha ne..
6  zállanom, üstököt vonok véle, tűzben vasban kész vagyok érted, jo k..
7  azonnal czitállak, és az örök tűzre akkor le taszitlak. Mégis t..
8  y sem épületben való fát, sem tűzre való fát vidékbe hordani s ela..
9  oztatni. Nézzük a vasat, mely tűzbe foly s hidegen tör, ront. De mé..
10  ágyságból, mint keménységből. Tűz, víz, levegő, ég szüntelen mozo..
11   vitézei! Magyar nemzetünknek tűzzel vérrel buzgo bátor serege! pá..
12  r a Lucziferrel az örökkévaló tűzben kínoztassam. Az Istent megbánt..
13  éki engedelmeskednem, az örök tűzben. Jól tudom, a mit minden keresz..
14  ordát. Az többit az gazdák is tűrjék el, ítíltetett. Actor protest..
15  y súgár cedrus, melyet az égi tűz Földre ver, úgy rogy le itt ..
16  mára, csak egy kis békességes tűréssel méltóztasson Nagysád lenni..
17  n, Mellyben minden-felől vólt tűz közepében! Belől a' Török..
18  néző szemeinkbe: Piros szinek tűnik meszsze eleinkbe: Úgy fogta..
19  , és hogy állapotodat egészen tűrhetetlenné tegye, egyszerre megvál..
20  endő esztendők, mind szemedbe tűnnek, és az első jelenésnek tünde..
21   boldogságoddal, s így teszed tűrhetetlenebbé valóságos állapotod..
22  nk volna! Ezen gondolat, mely tűrhetetlenné teszi szerencsétlenség..
23  ' fordíttásban-is szembe kell tűnni.Tulajdon-képpen tsak..
24  fordítást. Éppen olly kevéssé tűrhetők ennek a' termékeny anyának ..
25  ál feketébb a haja; két szeme tűz. Felséggel-teljes szép képi..
26  2 s lelkemet tápláló irásidat tűlem el ne vonjad. Szentül tréfásan..
27  szív mely ég, s a képzelődést tűzbe hozza; szív, mely teli van, és ..
28  nem kaphatott, Mint eretnek - Tűzre s kardra hányattatott! 29  án találja árváját. -De sokat- tűrt hazánk kétes homályában B..
30   az elgyúlt Bombi, az aprólék tűzfegyverek egyre ropognak.

További max. 30 találat ...   Menü

Ugrás a   találatra;