Összesen  24434  szövegben  28051  helyen fordult elő a keresett kifejezés: "tu2"

  1 .. 30 találat

További max. 30 találat ...   Menü1  met s43zeretni./Ne lankas43zd tüzemet apró hibáimért,/Had' buzogjo..
2  43al nehezen ki-nyújtható, és tü0zzel meg-olvas43ztható tes43tek:3  zö0kbö0l a' fö0ld alatt lévö0 tü0znek mivelés43e-által az ö0 nemek..
4  t a' fö0ldnek gyomrában lévö0 tü0z mivelésének tulajdoníttyúk e' ..
5  llyes43eknek, hogy nem ts43ak tüzzel el-olvas43zthatók, hanem a' tü..
6  l el-olvas43zthatók, hanem a' tü0zö0n-kívü0l kalapáts43al-is, ki-..
7  ozott értzek azok, mellyek a' tü0zben meg-olvadnak ugyan, de kalapát..
8   felett éjjel minden-félé-kék tü0zetskéknek futósásával. 9  tott; a' levegö0-ég felett a' tü0znek kerekségét helyheztette, mell..
10  ..dated> 8 Titkon s43zórja tü0zét a' tolvaj s43zivekbe, Szö..
11  43zem elött, Melly s43alétrom tü4zzel, mes43ters43éges43en tö0lt.12  kre, Bámúlás43s43al néztek a' tü0zes Egekre. Egyík tü0z más43..
13  éztek a' tü0zes Egekre. Egyík tü0z más43ikát, s43zaladásba marta;<..
14  ü0glö0dvén magával. Vergö0dik tü0zébe minddég, 's fohás43zkodik,15  al, s43zépen meg-rakattak. A' tüzes erdö közt egy kis lapáj hevert..
16  nyelveken. Ttikos s43zemeikbe tüzök nedves43edett, Hová a' kí..
17  , hol ts43endes43en ettek, 'S tüzi mes43terségre, ts43ak hamar fel-k..
18  lé s43zaladozott, És a' forgó tüzön néhol maradozott. ..
19  k között, Melly magára minden tüzes s43zínt ö4ltözött. 20  3ok s43zép vadakat húllatott. Tüzelt atzél, kova; a' puskák ropogta..
21  k-által a' s43zarvas43ok; Úgy tü4ntek, hátakra hajigálván s43zarvo..
22   e'kor' s43ebes s43zárnyaira, Tünik, 's fes43t pennája a' s43zép pa..
23  , Még-áll egyenes43en; ruhája tü4ndöklík. Nemes tekíntetén l..
24  dálják, taps43olják a' nézö4k tü4nés43ét. Pihegni kezd: fújja..
25  árja futás43ával, Mindent egy tü4zze tes43z' lankadozás43ával.26  amar kárát vallod./Az elmének tüzét kémélleni is kel,/Tüzet hogy ..
27  , a tehen hus pedig főljön az tüznél, hogy elérkezésekkel fövése..
28  ts43értem néki s43zerelmednek tüzét; es43zében juttattván jó tét..
29  etö4jének kedvét tölts43e? én tü4rhes43sem - é az után illy nagyra ..
30  bb napjaink. Ime már a nap is tüzes szekerével A tengerbe merü..

További max. 30 találat ...   Menü

Ugrás a   találatra;