Összesen  24434  szövegben  429  helyen fordult elő a keresett kifejezés: "tik"

  1 .. 30 találat

További max. 30 találat ...   Menü1  tóbb s43zü0lettetett Daniában Tikho Brahe jeles tudós nemes em..
2  ÉJ-FÜ: Vadhagyma, Tyuk-taréj, Tiktara, Uri-virág, ...3   s43örét, öts43ém, nem tudtok tik ahoz - hát még a' s43ok abrak.4   egy valaki reám keménykedik, Tik menydörögjetek, tám meg-eres43zke..
5  bes43zélle: Urak, és Úr-fiak! tikteket mi léte? Ki-ki erejével,..
6  g és belsö4 forróság miatt el- tikkattaknak mind magok, mind ki-fatsart..
7  a roskadt háza-felé. Végre el- tikkadván, le-veté válláról 'S..
8  zorog,) hogy nem minden tyuk ( tik) tojhat aranny kokót (gyermekek s43..
9  gyzés43eimet végezhes43s43em. Tik vagytok azok a' Nemes43ek, kik való..
10  t hordozzátok `s vis43elitek. Tik vagytok azok, kik nem az ártalmas P..
11  yes el-rontója a' végre, hogy Tik is már egys43zer érdemeitekhez ké..
12  pes43t jutalmazódhas43s43atok. Tik pedig többiek, kiket talán kemény..
13  kis43s43ebbiteni parancsolta, tik önnön magatok tapas43ztaltátok ak..
14  rtatlan Játékok, mellyekre mi tikteket las43san-las43san meg-fogunk ta..
15  róllatok mondatassék az, hogy tik vagytok az emberiségnek leg otsmán..
16  tyák.Ó országnak nemessei! 's tik az arisztokráti dühö..
17  ogy ezeknek meg-változtatását Tik magatok arisztokrátok ..
18  állyátok a' végre, hogy mivel Tik egyedül a' hivataloknak birtokaiban..
19  3t tudó emberetek s43em vólt. Tik még akkor e' földön nem-is vólta..
20  véri egygyes43ség uralkodott; Tik oda jöttetek és a' békételenség..
21  mlötzben zárattatni úgy, mint Tik Európában tselekes43ztek azokkal, ..
22  lés után; mert igen nagyon el- tikkad az ellésben. Illyenkor jó meleg..
23  d, némelly tehenek annyíra el- tikkadnak, hogy már nem is léphetnek. ..
24  mes43zeltt képek! 's egyedü4l tik les43ztek-e s43zépek? Néktek ..
25  jénn, Ki a' s43zikkadt, és el- tikkadt világot-fel-éles43zted, A..
26  lságtok vonsz mostann engemet tiközzétek. 12..
27  k még-is ezeket buktatni, Hát tik; nékik ellent, mint fogtok álhatni..
28  rázott Réz-táblátskával fede, tikbé [!]. Ez a' Táblátska úgy áll,..
29  ikháni kutya, Khamonna ördög, Tikquon Is43ten. A' homlokokan vis43elne..
30  arátim, ti jámborok, valamint tik a' ti Barátotokká engem' örökre ..

További max. 30 találat ...   Menü

Ugrás a   találatra;