Összesen  24434  szövegben  81432  helyen fordult elő a keresett kifejezés: "ti"

  1 .. 30 találat

További max. 30 találat ...   Menü1  3zép Hajnal nyugs43zik aggott Titánnyával,/ ..
2  s43ziveit./Tudod a' s43yrenek titkos énekeit/Mivel ts43alogatták fö..
3  ..3evel./ 22 Még-ládd majd Tis43zának bundás s43zoms43zédjait/Ho..
4  !/Hová vis43z vaks43ágtok, oh ti s43zabad majmok!/En, ki n..
5  z arany ez három fö0ldnek leg- tis43ztább, és leg vékonyabb rés43ze..
6  ynak nehézsége, s43ü0rü0sége, tis43ztasága, nyújttathatósága, s43z..
7  3t az emlétett három fö0ldnek tis43ztább rés43zetskéibö0l s43ü0ro..
8  ezen három [!] fö0ld nem olly tis43zta, hanem minden-féle s43ós, ké..
9  tóbb s43zü0lettetett Daniában Tikho Brahe jeles tudós nemes em..
10  ..or 229 TIZEN-KETTÖ0DIK KÉRDÉS. A' Napnak, é..
11  i mindenre reáveszi. Úgy tett Tihón is, hogy jó alólcsapó malmát ..
12  ekie. De csak színt mutatott, titkon pedig a mi vallásunk szerént, a..
13  aságra tö0rekedik, kö0ztü0nk, Titkon dü0hö0skö0dik; 's mos43olyog e..
14  dolás43t; De Hazánk' fatyjait titkon vesztegeti; Kö0zö0ttü0nk ..
15  meg-álljon, 'S tö0rvényeinkre titkon s43zíve hóltig fájjon, <..
16  43en-szóllókat, Gazdagíts43uk titkon a' hazúg papokat. Ezek a' t..
17  s43ak ö0ket Kelombróttal; Kík titkon hartzolnak ma Királyságoddal.18  emókares43t vedd-meg eléb; de titkos43an, 'S a' tö0bbivel is úg..
19  ..p V. 2005.01. 8 Titkon s43zórja tü0zét a' tolvaj s43z..
20  os43zs43zúlta magát a' Magyar tis43ztesség; Ts43událván pompá..
21  a Béts43nek; s' Delfént kezén titkon meg-hordozza.Júnó, P..
22  mos43olyodás43s43al, Sok édes titkokat forgatnak egy- más43s43al.23  .. 25 II.D(omi)no Barcsai. Tit(ulus).Nem kétlem, csoda..
24  ot, átengedvén neki a különös tisztességgel járó felelősséget is...
25  uram ki akart tenni a különös tisztességgel járó felelősséget is...
26   hídakat és gátakat főképen a Tiszaháton hamarosan jó karba hozassá..
27  évtelen följelentések azonban tilalmasok, a mi a vármegye urainak nem..
28  ó uram in omnem eventum, hogy tiszták légyenek legalább nyolc..
29  asonlóul az quartélyházat, ha tiszt ur nincsen benne, mert olyan kvár..
30  a nem száll, a hol quártélyos tiszt vagyon benne. Hogy pedig valaki ko..

További max. 30 találat ...   Menü

Ugrás a   találatra;