Összesen  24434  szövegben  356  helyen fordult elő a keresett kifejezés: "t?k"

  1 .. 30 találat

További max. 30 találat ...   Menü1  zinüek, piros43ak, fehérek a' t. kertekben termes43ztik.KU..
2  lőtt.E kis munkát Felséges M. T. KIrályné Asszonyunk francia nyelvbe..
3  edet, kezdet, szeretet, 's a' t. Kivesszük itt-is azt, ha már a 4  . o. mondd, kérdd, fedd 's a' t. külömben így írjuk egészen: 5   F. T. Úr edjs43zer-s-mind F. T. Kelcz Úr helyébe, Sopron Város... ..
6  héjt, Szerets43en-diót, 's a' t. kell égetni.Ezzel az Orv..
7  zóknak rendes öszverakások 's t. különösen meg-érdemlik a' Fordít..
8  en ves43zedelmes nyavalyából, t. k. kevélységébö4l gyógyú..
9  ok (Exemplárok) kö4ltek-el a' T. Kis Papok közö4tt kevés idö alatt..
10  inden Helynek, Városnak `s a' t. Különös örzö4 Isteneik vóltanak..
11  , és Tseh Ors43zágoknak 's a' t. Királya Aus43triának Fö Hertzege, ..
12  övek s43egítették: hogy 's a' t. Kardgya arany virágokkal ki-varrott ..
13  főszolgabiró uram is. Elmenék T. Keresztesi József szalacsi praedikat..
14  ó expugnatiója után és osztán t. Keresztesi uram; Úgy lévén publica..
15  ek inscriptiói bőven vagynak, T. Keresztesi József uramnál, sceptrum..
16  21a junii. 1o. Voltunk ketten T. Keresztesi urammal főcurator és con..
17  i és Halmágyi urak kettőnket, T. Keresztesi úrral. Azután állottunk..
18   belőle. Délelőtt általmenvén T. Keresztesi uram ő Klméhez, kérdé,..
19  icsit kenyereztünk. Általméne T. Keresztesi úr, az úr Menszáros is ..
20  keztek, melyek után haza jött T. Keresztesi 20..
21  csak arra határozánk magunkat T. Keresztesi urammal, hogy haza menjün..
22  o. Nemes Zsigmond úr mondotta T. K. J. úrnak, hogy míg a diploma Bé..
23  etett, dolgaimat igazítottam. T. Keresztesi úr megkeresvén gróf Tel..
24  mányba, mert akkor jött által T. Keresztesi úr és indulánk Debrecze..
25  t részre. A missilis czédulák T. Keresztesi uramnál vagynak ..
26   valék T. Sinai urammal, mert T. Keresztesi úr későbben érkezett,<..
27  a bécsi reformatus templomba, T. Keresztesi és Segesvári úrral is h..
28  án-s43erég. - Medvéért. 's a' t. Kiváltképen.f)29  t, s43ipot, baks43zánat 's a' t. kívántam magamnak, mellyekkel az id..
30  akargatni, mos43ogatni, 's a' t. kivált pedig a' fejö4s tehenet bö4..

További max. 30 találat ...   Menü

Ugrás a   találatra;