Összesen  24434  szövegben  99  helyen fordult elő a keresett kifejezés: "szu2gy"

  1 .. 30 találat

További max. 30 találat ...   Menü1   vigyázzon benne; hogy Széles Szügye, hos43zs43zú `s domború Nyaka,..
2  s csillogva csapott paripája' szügyébe. A' megszökkent ló nyo..
3  serény pejkancza szökik vala, szügyben Csillagos, és bíbor tak..
4  ismét jöve más nyíl is, melly szügyben ütötte Sárga lovát. M..
5  ejében és nyakában, e pedig a szügyében van, nevezik Oroszlánszívn..
6  eren, szükség' esetében pedig szügyben tett szúrás által, vagy vé..
7  verhenyű ugyan, azonban hasa, szügye 's czombjai' oldalain világosb ..
8  akát leszegé, és kényesen ére szügyéhez. 33<..
9  uk nézni ezentúl, Sem lovaink szügye Káma vizét nem szegdeli, uszva..
10  ta vadé, ki sebet visz nyögve szügyében 237<..
11  nt, hogy ölője' vasát érzette szügyében 'S vére buzogva kitör..
12   Murátra rohan, 's leszakítja szügyérül a' habzó Ménnek karc..
13   mellynek nyaka felhasítva 's szügyében egy markolatig elmerült ké..
14  volt, még inkább, mivel annak szügyében tulajdon késére ismert, le..
15  t húzunk rajtok keresztűl; a' szügyre alkalmazott kutacs átalában e..
16  etalán tüdőlob fenyegetne, a' szügyen kutacsot lehet nyitni. 17  zagolja, Mely füléből ömlik s szügyét végig folyja.4.18  avicsnyi jég. Orrát verhenyes szügyébe vágta, félig húnyt szemhé..
19  zzá, kapált lábaival, s fejét szügyébe hányta. Az esküdtek visszav..
20   szeméből csorgott alá fekete szügyén a vér. Nem üldözé a futók..
21  rcos paripái nyihognak alant: Szügyeikben tőrt keze forgat. 22  tünk még folyvást bővében van. Szügy, octob. 21. 1857.Ép ..
23   megy el, Nyerges Daliját üti szügybe, A többit is átdöfi ren..
24  hajoljon. Ha vannak a nyergen szügy-, és farokszijak, ezeknek czélj..
25   a Borozdában járó hajszásnak szügyéhez... Aztán siró füttye..
26  ele, hogy keze fáj neki ismét. Szügyény lemondott. Jele, hogy Vay bet..
27   arany zablájával csapkodja a szügyit, hogy a tiszta tajték hulladoz..
28  oppant öklével döngeti széles szügyét, mialatt barátságosan elöml..
29  ozásnak, megszegte a nyakát a szügyibe és olyan szabályos
30  vizbe, mely nemsokára csaknem szügyökig felcsapott, de feljebb nem e..

További max. 30 találat ...   Menü

Ugrás a   találatra;