Összesen  24434  szövegben  2989  helyen fordult elő a keresett kifejezés: "szag"

  1 .. 30 találat

További max. 30 találat ...   Menü1  43t./ Lucanus.Nem tudom mit gondols43z, Gyuri, levelemrö0l/S' i..
2  va evezöknek,/Hogy ök Tanitói minden jövendöknek./Igy kel Nemzetünk..
3  eket/Hivs43ágra kö4ltitek [!] minden pénzeteket!/Hová vis43z vaks43a..
4   a' fö0ld alatt lévö0 tü0znek mivelés43e-által az ö0 nemek-s43zeré..
5  ö0zbö0l ítílték azokat lenni: mi pedig az értzeknek nemzés43it a' fo..
6  fö0ldnek gyomrában lévö0 tü0z mivelésének tulajdoníttyúk e' formá..
7  ulajdoníttyúk e' formán; hogy midö0n a' s43ok-féle-képpen ö0s43zve..
8  éges43en két rend-béliek; úgy- mint tellyes43ek, és meg-fogyatkozattak..
9   értzeknek hat nemek van, úgy- mint arany, ezü0s43t, réz, fejér ón,..
10  dbö0l forradnak ö0s43zve, úgy- mint ü0veggé-válhatóból, fel-gyújt..
11  atóból, és kénesö0bö0l, 's a' mint ez három fö0ld kü0lö0mbb-kü0lo..
12  's a' meg-gyújttatható fö0ld, mint-s43em a' kénesö0s; innen vagyon a..
13  ö0ld nem olly tis43zta, hanem minden-féle s43ós, kénkö0ves, és ma..
14  s43zetskékkel elegyes43ek; a' mint a' rézben s43ok a' vitriol, és ke..
15  meg-is43mérteti helyeket; úgy- mint a' fö0ldnek (melly alatt rejtve va..
16  ával: azon fö0ld felett éjjel minden-félé-kék tü0zetskéknek futó..
17  subttl> Elsö0 fel-Jegyzés. Minémü0 renddel, és formával legyene..
18   hét Planéták forognának, úgy- mint a' leg-alsó égen az hóld, más e..
19  lagoknak, az az, a' forgásban mindenkor egy-más43tól egygyenlö0-ké..
20  yheztette az utólsó eget, úgy- mint a' primum mobilet, az ..
21   is a ts43illagokkal együ0tt, minden tulajdon forgás43okra-való indu..
22   Pállal az egekbe ragadtatni, mint-s43em itt a' fö0ldö0n azoknak s43..
23  ésével ellenkezett Kopernikus Miklós Lengyel-Ors43zágban 24  úrius, azután bizonyos térrel mind mes43zs43zebb es43nek a' naptól 25  ö0rü0l négy, Saturnus kö0rü0l mint kö0zép pont kö0rö0l ö0t forgó..
26  s Planétáknak a' nap kö0rü0l, mint az ö0 kö0zép pontyok kö0rü0l v..
27   ö0tö0t, mellyek azok kö0rü0l mint kö0zép pontyok kö0rü0l forogná..
28  ogy pedig azoknak ús43zás43ok minden es43és nélkü0l vólna, azt a' ..
29  3nak tulajdoníttya, mellybö0l minden es43és nélkü0l illyen, vagy am..
30  mollyan formán forognának: a' mint péld. ok. a' kezü0nkel erö0s43s4..

További max. 30 találat ...   Menü

Ugrás a   találatra;