Összesen  24434  szövegben  221  helyen fordult elő a keresett kifejezés: "sza1lka"

  1 .. 30 találat

További max. 30 találat ...   Menü1  n, a' melly Súgáros43ra, vagy Szálkás43ra változik, vagy tömötre;..
2  al>Ros43tos, A' Súgáros, vagy Szálkás, a' Pléhes,3  ya. Említettem vólt már, hogy szálkaalak van abban: eggyik létrésze..
4  ros, vagy nyálkás, vagy a' fa- szálkához vagy keményítőhöz szíto..
5  veiken ugyan annyi árkusforma szálkákkal erö4síttetnek. 6  ya, melly különb különb számú szálkákkal erö4síttetik, és vagy eg..
7  félig, vagy egészen fedetlen. Szálkái hajlók, görbü4ltek, nem szu..
8  y tsont nemü4, vagy porczogós szálkákból állanak, mellyek különo..
9  ésre, ée. Másutt tsontjaikat, szálkáikat, 's bajuszszálaikat is has..
10  /i> Mellyeknek porczogó nemü4 szálkájok vagyon.I. ..
11  rlyukai tsö4vesek, szilványja szálkás. Teste gömbölyegetske síkos..
12  ge korában megtisztogatva, a' szálkáját lefosztva, két három dara..
13  stökös tsillag.339. §.A' szálkalevelü fák' magvainak a' vetés..
14  úgy a' plánta is jó; ha pedig szálkás vagy fás az; úgy vágd tová..
15  llulosus/ azon fejér lágy szálkátskákból, és leveletskékbö4..
16  ' takonyhártyák, vízihártyák, szálkáshártyák, és a' tulajdon alka..
17  ..ji.§. 16.A' szálkás hártyák
membr..
18  sae/ azok, mellyek erö4ss szálkákból vannak öszvefoglalva, és..
19  zellás hártyával.A' közepsö4, szálkás, inashúsos hártya, halavány..
20  s, inashúsos hártya, halavány szálkákból vagyon öszvefoglalva . A'..
21  l az ágakfelé meghátráltatik. Szálkás hártya <..
22  vefoglalásokban feltartatnak. Szálkákból állanak, mellyek tzellás..
23  ekbö4l állanak, lágy hoszszas szálkák / fibrae muscul..
24   nervi/ azon lágy, fejér, szálkás, kötélforma részek, mellyek..
25  ik érzö4in formáltatik velö4s szálkákból / fibrae ne..
26  kzatskóba, scrotum, melly szálkás hártyája, tun..
27   a' tököt felemelö inashúsnak szálkái, cremaster;28  dik, a' belsö4, erö4s, fejér, szálkás hártya, tunica..
29  sre, és egy keményebre, melly szálkástárgyból, és a' vérgolyóbi..
30  ehet osztani: a' vörös, és a' szálkás részre.A' v..

További max. 30 találat ...   Menü

Ugrás a   találatra;