Összesen  24434  szövegben  7598  helyen fordult elő a keresett kifejezés: "orvo"

  1 .. 30 találat

További max. 30 találat ...   Menü1  atósága, s43zép fénnye, drága orvosló vólta. Az ezü0s43t az emléte..
2  pedig a' magok nyavalyáit meg- orvosollották, és életeket jó rendbe..
3  or a' nyavalyás gyermeknek az Orvos Ürmös italt elegyít, hogy ..
4  lendö4bb, Vólna nekem kedvesb orvosi mályva füvem: 'S a' bárá..
5  yéb nyavalyájiról, 's azoknak orvoslás43iról.Orba..
6   tenyés43ztetni, Nyavalyáikat orvosolni, Mellyes43zteni vagy meg..
7  valya ellen, lehet azokkal az orvos43ságokkal élni, 8  l-való marás, ha mindjárt nem orvos43ollyák. A' fejér tövésböl va..
9  ' meg-sértetett júhnak. Ez az orvos43ság, s43zava hihetö embereknek ..
10  ején kivül-is, lehet ezzel az orvos43sággal élni, ezek ellen a' boga..
11  y ama valami méreg ellen valo Orvos43s43ágot vett volna bé alattomba..
12  eák nyelven igen ékes43en iro Orvos43s43a V dik. K. XXVIIdik13  atores, Circumforanei) valami orvos43s43ág által meg tudnak ts43elek..
14  kat meg ölék: de egy állatnak orvoslás43át ki tanulván, meg maradá..
15  59 idövel azután ki ütnek, az Orvos43oknak ezek többire több dolgot ..
16  dolog gyakrabb, vagy pedig az orvos43oknak, vagy a' betegeknek, vagy p..
17  ra a' dolog, hogy a' betegnek orvos43oltatás43a ebben az idöben igen..
18  tván vádolóját: uram ugy mond orvos43ság nélkül nem akarék jönni...
19  ..ICUS Obs43ervatiokat 8 és Orvos43t Tanátslásokat, 's egyéb has4..
20  ak Elsö Napján.CSAPO Jós43ef, Orvos Doktorés Szabad Kirá..
21  az Bak-s43zakál-fü gyökere az orvoslásra hathatos43sabb erejü, mint ..
22   De egy német Ors43zági Tudos Orvosok Societás43s43a, nem rég azt je..
23  AI: Sárgaságról: tsalhatatlan orvos43ságnak állitja RAJJUS, valaki a..
24   a' gyökerét ditsérik némelly orvos43ok.KÜLSÖ HASZ..
25  ONYUNKNAK mostani Udvari Elsö Orvos43a) bizonyitja egynéhány Munkaib..
26  tetés, és egyéb formában való orvos43oltatás által mindnyájan meg-e..
27  yodnak. 2) E' Füvel ne minden orvos43olja magát mert gyenge termés43..
28  ak DIOSCORIDES régi nevezetes Orvos azt javallya, hogy azonnal annyi t..
29  ennyi tsak belé fér, hanytató Orvos43sággal-is éljen elsöben, az ut..
30  a' magvait leg-elsöben Udvari Orvos43s43ai által examináltatta.

További max. 30 találat ...   Menü

Ugrás a   találatra;