Összesen  24434  szövegben  2950  helyen fordult elő a keresett kifejezés: "o2v"

  1 .. 30 találat

További max. 30 találat ...   Menü1   tartom én az én örömömet, az övé nélkül. Én a' 'Sidóval egyet e..
2  Derekokat körül vés43zik mint övetskék; Hat lábok, mellyeken m..
3  43zerents43éje, a' tiéd és az övé, örökké változhatatlan fog mar..
4  ég is, ki egészlen ostobaság: övé hát az elsöség, mivel tudatlans..
5  tára ha termö4bb, Mint- s43em övé; gyorsíttsa kezit, 's jó móddal..
6   mos43tan a' konyhában, Az-is övé volna, tenné tars43olyában.7  tendö4vel ez elö4tt úgy-is az övék vólt, 51..
8  ára-, tarka gombú-és-s43inórú övére-, barna ábrázatjára-, feketé..
9  nyol hajó oda járúlván, ez-is övék lett.Az Európai teng..
10  kö4lteményi állat; NAGYOBBITÓ- ÖVEG micros43copium mivel külö..
11   téged a' világos43sággal Fel- övedzett, mintegy aranyos ruhával?
12   Magyar Köntösbenn, többnyire Öves43en Dolmányas43an, a' kis-Papi-Re..
13  ök Magyar nyelvünket; mert az övék felö4l azt hallám: hogy éppen ..
14   s43zálas43t tegzes Díána, 's övedzi A' mos43t említett két vi..
15   kellene élnünk, és inkább az övékkel, hogysem tulajdon szemeinkkel ..
16  gyen valaki, tsak az abból az övé, a' mit meg-es43zik és magára ru..
17  többi, valamint hogy nem vólt övé s43zületésében, úgy nem les43z..
18  43zületésében, úgy nem les43z övé halálában-is. Nem azt kívánja-..
19  lyannal, a' mi valósággal nem övé vólna ha bízna-is vele, hanem ts..
20  llyannal bír a' mi valósággal övé, tudni-illik eledellel és ruháza..
21  kics43inyek; LEVENTÁST a' fel- övedzett Férj-fiak. A' NYERTES meg-is-..
22  4röket le s43zoknák húzni: az övét s43e hagynák Tót-fene-ette tes4..
23  s mód és régula s43zerint, az övek' tájáig a' has43okra, vagy felly..
24  ik-vala, és mint- egy magokra övedzik-vala; úgy hogy a' togán..
25  43zerint, hogy kebelekbe vagy övekbe, minthogy egyéb 'sebek vagy ers..
26   egygy hadi Dallt, mellyet az övéi a' magok' módjok s43zerént dano..
27  g egyebet mondani? Immár tsak övét kell a' Szü4znek óldani. ..
28  yünk: "Nó hát erö4s43zakot az övénn ne tegyünk; "Más43utt mí..
29  adjam-meg mindennek, a' mi az övé és s43oha engemet s43emmi meg ne ..
30  ozattya Isten elö4tt, mint az övé. Akitófel azt ..

További max. 30 találat ...   Menü

Ugrás a   találatra;