Összesen  24434  szövegben  2452  helyen fordult elő a keresett kifejezés: "o2tven"

  1 .. 30 találat

További max. 30 találat ...   Menü1  ek is fizetések Esztendőnként ötven ... v[áltó]forint. <..
2  ogy az álgyúknak három s43záz ötven lépésnire kell a' kartátsokbó..
3  lves43ztés43e. Mert valójában ötven ezerböl álló Armádán,<..
4  Ebben az Irásban nem s43zabad ötven s43zónál többet foglalni. Más..
5  akat mi hoznak az as43ztalra, ötven forintba-is belé kerül, még s4..
6  teknél egy ebéd is belé kerül ötven forintba, s' mi vólt? tzukher ko..
7  ..k között 27 két s43záz ötven mázsa eleven kén-esö4re-is aka..
8  z feneke; mi fog belö4le tsak ötven es43ztendö4 múlva-is következn..
9  mtól egy gyepet az communitás ötven magyar forintokkal.Ug..
10  rein) a neve, 11 s43ereges, 1 ötven ágyus és 6 könynyü4 s43zerü4..
11  réá es43mért, és már s43zinte Ötven Es43ztendö4ktö4l fogva, a' mió..
12  a olajba meg-tartani negyven, ötven napig, 's továbbá, a' s43zörny..
13  n Avatsánál Kámtsatka mellett ötven Kosák' kezeikbe es43tek. Azoknak..
14  3onló privilégyiomot nyert T. Ötvenes43i Lovás43z Sigmond Ur-..
15  ..bName 212 Ötvenedik Levél.16  ire éjjel, akkor-is pedig nem ötvenen, hatvanan, hanem 4. 5. 6. s43ö..
17  térö4l kés43zített kéz-írását ötven ezer forinton adta-el a' Könyv- ..
18  kívü4l bé-vett belö4le s43záz ötven ezer Rforintokat. - Azon kívü4l..
19  ya ús43zik közös romlásunkra, Ötven Nemzet siet el pus43ztításunkra..
20  Bolinbrock' tzifra mázolását. Ötvenedik Zsoltárt penget most hárfá..
21  vásár, Dámonhozz sietnek, Hol ötven Személyre as43ztalt teríttetnek..
22  gam ott s43étáltam Új Katonát Ötvent 's edgyet verbuáltam. Majd..
23  a' Templomokból jöttek, közel ötvenig való nyestes 's nyusztos mente..
24  ..Short 617 ÖTVEN-KILENTZEDIK Ü4LÉS,..
25  ..short 432 Ötven-ötödik Ülés. 26  ..' Palotának. 215 Mint egy ötven lóval Hadi Tis43zt jött elö4l,..
27   több has43znát, mint ha tsak ötvent adott vólna el eggy forintjáva..
28  re a' koros emberek, ugy-mint ötven, 's hatvan es43ztendös43ek; Az i..
29  nak-meg: a' lakos43i mint-egy ötven hat ezerre s43zámláltatnak.30  elsö4 Czézár örökössére nézve ötven es43ztendö4kig még sokkal több..

További max. 30 találat ...   Menü

Ugrás a   találatra;