Összesen  24434  szövegben  6138  helyen fordult elő a keresett kifejezés: "o1t"

  1 .. 30 találat

További max. 30 találat ...   Menü1  i s43zégyenlvén, magát ellene ótalmazni[!] elégségesnek tartotta: d..
2  3zoktól, És az ö nemeken járó ótvaroktól; Igazságnak találtá..
3   megéles43ztésére.Protheus Ótzánnak (Tengernek) és Thétisnek (T..
4  a hivnak dólgozni Le vetem az ótskát inasnak fóldozni Szégyen..
5  m-ház oldalán feks43zenek, és ótt az alattak való tsontokat, és ize..
6  k észre magokat: hogy, nem az Ótott-lábú Szászokkal; ..
7  m illö4 's nem-is félek De én ótskán Ki-kapótól, új s43zívet nem..
8  zabb.Úgy adom, a' hogy vettem. Ótsón vettük, ótsón adgyuk. <..
9   a' hogy vettem.Ótsón vettük, ótsón adgyuk.Két s43zék ..
10  es?Szépen döglik a' marha, 's ótsó les43z a' bö4r.Szege..
11   e mos43t egygy hamú s43zínü4 Ótska rusnyához s43zegö4dött; - patk..
12  Mind ös43zve ebbö4l ál, holmi ótska kötél darabokat kos43zorú form..
13  med ezt-is vinni? Az egyházfi ótta-magát, hogy egyet s43e s43zólljo..
14  yütt.A' Kös43ség tsak hadd ótsállyon, A' mint akar úgy hort..
15  gy dobra verik, 's tsak azért ótsálni merés43zlik, Hogy s43zem..
16  , annyira juta utóljára ez az ótalmazó marok nép, hogy kéntelenite..
17   tselekes43zel, pis43zkállya, ótsállya, itéli? Mit mondanál az ill..
18  ben találs43z valamit, a' mit ótsálly; ki a' leg-ártatlanabb tselek..
19  yar könyveket, javát-rosszát, ót és újat, a tudományok és szép m..
20  önyveket, jovát ros43zs43zát, ót és újjat, a' Tudományok és s43ze..
21  e volt, és hogy az ember igen ótsón élhetett. Szólon' idejében eg..
22  tegygy kifejtegetö4dik; ha az ótatlan més43zre vizet öntes43zs43z, ..
23  e-kelleték vetnem, mivel hogy ótskák, rongyos43sak, fótoss43ak és ..
24   Ors43zági gyümölts felettébb ótsó itten. Ors43ztrigának a' s43zás..
25  tzokkal múlatták.Barabora. Ótaháinak És43zak Napnyúgoti rés43z..
26  ihé Királya, mint jó hadakozó Ótahát-is birta, a' ki a' Tupia jós43..
27  gyar nemzet között. Az illyen ótsárló, nemzetü4nket gyalázó mots..
28  ..1r millyen légyen 294 az, ótsó, vagy drága. Azután tö4ltsd me..
29  s a' külsö4 Városban fogadott ótsó Szállást magának, a' honnan mi..
30  s43zü4letésével és Erdemeivel ótt 's akkor kevélykedik, a' mikor 's ..

További max. 30 találat ...   Menü

Ugrás a   találatra;