Összesen  24434  szövegben  320  helyen fordult elő a keresett kifejezés: "nya1rfa"

  1 .. 30 találat

További max. 30 találat ...   Menü1  ..gn> 192 Terem ez Szilfán, Nyárfán, Bikfán, Tserfán, Körtvéfa..
2  : hogy nem ok nélkü4l mozgott nyárfán a' levél. És, a'-hol füs43t..
3  ár is s43zíve dobog, Sok mint Nyárfa levél res43zket, s43ok meg moro..
4  : a' hol körü4lötte Faetonnak nyárfákká változott Húgai s43zerent..
5  kkel a' fákkal, 's leg inkább nyárfákkal, a' házas43ságok igen meg..
6  s43ztendejét el éri, mindenik nyárfa, melly s43zint' annyi es43ztendo..
7  ntját következö4 képen minden nyárfa ös43zveséggel nevezetes jegype..
8  .Nésit. Mél. P. Tsapó. Benkö4. Nyárfa. Nyirfa.Os43torménf..
9  ormán nö4. A' Tölgy, Szíl, 's Nyárfa 's s43záz többek' Nemein kívu..
10  .. 41 AMOTT egy Nyárfa' hívesében A' fűzfa köz..
11  , Csak a' folyás, a' félékeny Nyárfa, és a' jámbor rét. 12   jövének, Alatta le-ülvén egy nyárfa tövének, Mint annak level..
13   meg hogy a Róka test, az élö nyárfa testül, életének vérének, f..
14  , hanemha rend kivűl jó meleg nyárfarka van, 's nints is ollyan édes..
15   lehet hasznát venni, mint a' nyárfának: a' fafejet (.....)..
16   bimbója közel ollyan mint a' nyárfáé. - Némellyek úgy tartják, ..
17  afajta, mely a' fűzfanemet a' nyárfanemmel össze lántzolná; de ha ..
18  rtó fanemet, mint nyír - vagy nyárfát kezdeni nevelni, mintsem a' to..
19  lattya' titkos ösztönéből, a' nyárfának ágánn üldögélő magáno..
20  és vajdai pajtákkal, és olasz nyárfákkal játékosan elhintett szől..
21  szire szökellenek ki az olasz nyárfak, s annál szebben, mivel nem na..
22  jere lefút Partjait a' naptól Nyárfák hüves ernyei védik Mell..
23  tek.Ferkó. : Én is mint a' nyárfa levél.Báró...
24  nem rémíthetett, most mint a' nyárfa reng minden tagom. Isten ve..
25  nt vagyok. Miglen te a' magas nyárfák alatt eljárod kedves útadat,..
26  ni. Ott teli lombokkal remegő nyárfának alatta Mély álomba me..
27  szegfű és a' nevekedő sudaras nyárfa mellé. Ámbár c) az közvetetl..
28  le Fü4z, Rekettye, Jegenye és Nyárfa, különössen pedig az Ákátzf..
29  egelve leginkább bogácskórót, nyárfa ágacskákat és bimbót, vizito..
30  ó magas fák, p. o. a' jegenye nyárfák is meglehetős bátorságba he..

További max. 30 találat ...   Menü

Ugrás a   találatra;