Összesen  24434  szövegben  6079  helyen fordult elő a keresett kifejezés: "nya1r"

  1 .. 30 találat

További max. 30 találat ...   Menü1  ts43událták. Innen az erdöbe, nyári házba mentek, A' hol egy ga..
2  miát s43zántani nem akart, és nyáron os43ztán koldulásra jutván, s..
3  ..kert a' melegenn?A. : Nyár vólt ott akkor mindég. - ..
4  43zü4ri, És most nyíri sütö4s nyár' melegére juhát. Vagy, miko..
5  en termett külömb-külömb-féle Nyári Veteményekkel (mellyekröl már ..
6  ellyebb s43zóllottam) egés43z Nyáron által ottan tartani, úgy hogy,..
7   illyen formában járni télen, nyáron pedig a' régi kapcsos hosszú D..
8  erik és zavarják. A' Téli, `s nyári, és a' fiatal bárányokbéli gy..
9  ' s43zabad levegö-égen, `s a' nyári sütös melegségen meg-s43zárad..
10  k Articulus.A' Juhoknak nyári és Téli étetés43ekröl, tarta..
11  ..ezett 103 Téli, és nyári étetés43ekröl `s gondvis43elé..
12  43e Tanítója, s43e Fejedélme, nyárba eledelt kes43zít magának, és ..
13  ai piros43s43ak jó s43zaguak. Nyárban böven találtatik Erdökben, k..
14  ..1kony felsö ágaiból 105 nyári kalapokat lehet kés43zitteni: Ha..
15   ganajos és fövenyes helyeken nyárban találtatik, ollyan a' s43etét..
16  ..gn> 192 Terem ez Szilfán, Nyárfán, Bikfán, Tserfán, Körtvéfa..
17  olyó vize, melly más idöbe a' nyárnek melegétöl lankadva árkába t..
18  ..alun 190 egyszer elkerül, nyáratszaka tartozik minden éjtszakár..
19  nn.Látok már hegyeken atzélos nyársakat, Hogy menynykö4 ne érj..
20  3zü4ri, A' vagy nyírja fütö4s nyár' melegére juhát. Drága gyu..
21  ann, vagy az Ompolyi félbenn, Nyár' heve dolgaibann meg - s43ütöget..
22   korommal be kenték, os43ztán nyárs43akat adtak kezekbe pengetni: ha ..
23   módon es43ett romlás43okról, Nyárban kövezés43ektöl; 'S ugya..
24  oda van az erek. Nem külömben Nyárban a' nagy melegségek. Langg..
25  lyekben a' Téllel egyenlök a' Nyárok, Mindenkor virágoznak.26  agyon betegségek, Midön meleg Nyárban vagynak nagy hévségek, E..
27  zes43ek; De még a' Füz-fával, Nyár - fa, Eger - fával E' dologb..
28  edik. Visgáld - meg a' Sáslát Nyárban mit dolgozik? Úgy-é viga..
29  k réá a' nagy éhség, Minthogy Nyáron res43t vólt, nints hozzá kegye..
30  en a' munkás Hangya élességét Nyárban s43zerzi a' s43ok Téli jó kö..

További max. 30 találat ...   Menü

Ugrás a   találatra;