Összesen  24434  szövegben  2508  helyen fordult elő a keresett kifejezés: "negyven"

  1 .. 30 találat

További max. 30 találat ...   Menü1  mmal, mint annyi bás43tyákal, negyven Kanonokal, mint annyi az Is..
2  .. 272 JOZSEF NEGYVEN-HATODIK KIRÁLYA MAGYAR3  úgy mond Skáliger, 's egy nap negyven kísmértföldet-is el-nyargal n..
4  lyek ös43zveséggel hat s43záz negyvenhat s43zámból allanak. Végtér..
5  ri ez moht, mellynek-is porát negyven granig, s43ok has43zonnal az oll..
6  ös43zve hivatott az Atyafiság negyven Birát. ..
7  ófétának, amelylyel győzhette negyven napi utazását, mig felmehetett..
8  ámlálhatod húszig, harmintzig negyvenig. A gyermekeket, hét, nyóltz,..
9  dvén s43zületés43ek utánn' ez Negyvenedik nap' megy véghez, mint Plí..
10  ég Annyának. Tedd hozzá, hogy negyven nyár hevess43égében Vél..
11  y darab marhalegeltető helyet negyven magyar forintokkal. Mindezeket v..
12  eg: a' gazdag kas, vagy köpü4 negyven fontot s43zokott mind ös43zve-n..
13  p tis43zta olajba meg-tartani negyven, ötven napig, 's továbbá, a' ..
14  l a' K. Commis43s43árius Urak negyven kettöt (ezek elöljárok, , és..
15  nyos Regementböl harmintz, 's negyven leg derékebb kantzák válas43z..
16  on, hogy ha ö4 Szentsége tsak negyven es43ztendö4kkel léppinthetne-i..
17  lt.BAUHINVS in Pinac. p. 339. negyven; LINNAEUS Sys43t, Veg.18  kezdette s43zámlálni életének negyven-hetedik es43ztendejét De halhat..
19  b elégtételek voltak rendelve negyvennapi penitencia közönségesen, ..
20  , azaz: még végbe nem vitte a negyven napra, hét, tiz, vagy tizenöt ..
21  gy bőjtöljön vagy egymás után negyven napig vagy minden héten hároms..
22  ztendőben a húsvét előtt való negyvennapi bőjtön kívül más negyve..
23   negyvennapi bőjtön kívül más negyvennapi bőjtre ítéltetett. Látta..
24  ből kettőt, és ezekkel együtt negyvennapi bőjtöt ismét kettőt. Az ..
25  yi kvadragenát, azaz: kétszer negyvennapi búcsút nyert. Nem volt a p..
26   bocsánandó vétekért legalább negyvennapi és egy halálos vétekért ..
27   s43zavaikat már[!] az elö4tt negyven 's több es43ztendö4kkel ..
28  lik, a' ki, minekutánna előbb negyven esztendőkig a' földön ország..
29  ' dög-halál tegnap s43záz, és negyven embert el-temetett. Ebben a' vá..
30  dékozni, a' Káplánjának pedig negyven pénzt. - A' következendö4 ido..

További max. 30 találat ...   Menü

Ugrás a   találatra;