Összesen  24434  szövegben  5441  helyen fordult elő a keresett kifejezés: "ne1v"

  1 .. 30 találat

További max. 30 találat ...   Menü1   felségének írásban beadni, a névtelen följelentések azonban tilalm..
2  ..> 0098 Tsak a' Czid névtöl-is ök félelmet vés43znek,3  k vóltak kik között az atyafi- néven kivü4l s43emmi egyezö4 nem vól..
4   néked, én az ö méltóságoknak névét reád rúházom, és nagy indít..
5  zt tis43ztelj'd ezen Is43teni névvel. Más okra-nézve r..
6  llyünk hiúságos43on a' Doktor névnek; és azért fel-ne fújuk magunk..
7  omban leg elsőb[en] egy Gózon Névü Déák praedicallott is. 8  l fonyadott kedvem. A királyi név nem engemet illet, héába tsatáza..
9  ' sós vérnek miatta Scorbutus névü nyavalyában s43okat s43zenvednek..
10  Ors43zágban a' Plica Polonica névü föbeli dagadás uralkodik, imé ..
11  3s43abb hegyeken; Az LAUREOLA névü Plántának éretlen korában pir..
12  us rendbe helyheztettem, azon néven nevezvén mindeniket a' melly s43..
13  yökér. ...Ez a' Paprágy névü Fünek a' neme, tsak hogy s43okka..
14  s43zakál-fünek a' neme; de a' név külömbsége attól vagyon, hogy e..
15  árom mértföldre, Szent György névü Várós mellett álló Hegyeken; ..
16  öld és kéks43zinü. A' Büdöske névü kerti virágot-is némellyek Bár..
17  ttö ereje vagyon, Söt BOLDOUC névü Tudós Frantzia ez virágokban ö..
18  t valja, hogy ez Plánta Idaea névü hegyen nem találtatik. 19  lantae Umbellatae) közönséges névvel Cicutáknak nevezték. A' mérge..
20  laki.Nóra: Purgáló s43enna névü leveleknek nehéz s43zagat el-ves..
21  ukás43ok: Dunán túl a' Rábtza névü folyó viz mellett lévö s43zige..
22  nkább az Epithymumra illik ez név.116.GYÉKÉ..
23  ek neveztetthetik, az Istenfa névü fühöz s43okat has43onlitt, a' h..
24  agúak; ezt némellyek Pokölvar névü fünek lenni tartják. 25  y Olas43z Ors43zágban Liguria névü Tartományban terem.2..
26  yan a' Régiek nevezték, de ez név jobban illik a' Bryoniária. 2) Azt..
27  43ok ezen fü és a' Phalangium névü fü meg-külömböztetö rés43ze..
28  láltam, kivált Schaffhaus43en Névü Város körül, legbövebben azok..
29  az útakon, mellyek a' mülitál névü hos43zs43zú völgyben vagynak. M..
30  rmegyében, az Pus43zta-Korpad névü Helység körül lévö Erdökben..

További max. 30 találat ...   Menü

Ugrás a   találatra;