Összesen  24434  szövegben  93  helyen fordult elő a keresett kifejezés: "napa"

  1 .. 30 találat

További max. 30 találat ...   Menü1  egvan-e vagy nincs. A szegény napája, Cserényi Pálné, talán egy h..
2  ól, Árcadiustól fogva, valaha napa keleti Tsas43zárság, Mahome..
3   kiknél a múlt hónapnak 25dik napánn dél elö4tt, és így fényes n..
4  at, mellyben kedves és kegyes Napadnak küldött izenetemet jelentette..
5  s43z ü4zni minden tolvajokat, Napal a' 'Sidókat 's holmi kóldús43ok..
6  ajnal előtt indulván el egész napalkonyodásig mindég mozogtam. Alig ..
7  És43zak felö4l a' Tis43zával, Napalkonyodásról ismét a' Drávával ..
8  ..a. 209 b. Közép Fekvése Napalkonyodásra Mezö4ség, mellyet gya..
9   kotsirázásokat ma nyugodalom napa követte. Jókor regvel Ferenczy ho..
10  dog aszszony nápán, meg Balás napán torok fájás ellen, kivévén ne..
11  ernek; A' Bábosok Új esztendő napán, a' Meszárosok Húsvét napán e..
12  ő napán, a' Meszárosok Húsvét napán és a' farsángi napokon, a' Kofa..
13   szentelni való almáert Balás napán, a' Parasztok barkáért Virág v..
14  age> 281 Januárius1. Napa. - Ismét új esztendőt érvén ö..
15  am, kit ezen új esztendő első napán megnem keresni halálos vétek le..
16  legyen ezen könyv ki jöttének napát föl jegyzeni. Dél előtt voltam..
17  nek 25. és 26. dik Septemberi napain Virten Baróti Szabó Dávid szob..
18  im utánn ide járok ezentü4l ,, napalkonyonkint fürdeni." Tiltsd m..
19  s türné Erzsébet, Zsófi az ö4 napa vígyázva jelenté meg neki imígy..
20  zség. Ismét látá a' napot, a' napalatti világot, Látá a' ször..
21  k. Gondos, serény, eszes, jó, Napához úgy hasonló.Gyako..
22  szép tavaszi hajnal, egy őszi napalkonyat, egy kies vidék nem foglalj..
23  konokat otthon találá, kik a' napábul, nője hugábul (öcscsébül) ..
24  an ezt kell tenni férjének is napára nézve, de csak addig, mig örö..
25  s partra úszott Rózsa , S míg napa motozkál, kézzel úgy, mint lább..
26  n történt mindaddig, mig csak napalkonyodtakor egy szerencsétlen ürg..
27  orúlt az álom, Mint völgyre a napalkonyat köde, S lehajtá a pá..
28  gyszer csakugyan megjelenik a napali teremben öszsze verve, homlokán..
29  a. Ha bemegy a másik szobába, napa asszonya mindjárt okot módot tala..
30  csát lábra segítve.- Köszönöm napam asszony! Már jobban vagyok! Csak ..

További max. 30 találat ...   Menü

Ugrás a   találatra;