Összesen  24434  szövegben  49601  helyen fordult elő a keresett kifejezés: "nap"

  1 .. 30 találat

További max. 30 találat ...   Menü1  oh ti s43zabad majmok!/En, ki napjaimat hartzok Is43tenének/Fel-áldo..
2  zelekkel teremtetvén, még mái napig-is a' s43ós fö0ldi fü0s43tekbö..
3  184 HARMADIK KÉRDÉS. Ha a' Nap, Hóld, vagy pedig a' Fö0ld mozdúl..
4  y tes43tek, vagy Ts43illagok, nap, és Hóld? annak bizonyos, és vila..
5  nt felyebb, Merkurius, Vénus, Nap, Mars, Jupiter, Saturnus, a' ..
6  . es43ztendö0 táján élvén, a' napot a' világnak mózdíthatatlan kö0..
7  d a' Planétákkal egyetembe a' nap kö0rü0l forogna: ezen forgás43nak..
8  s43nak rendit így írja-le: a' naphoz leg-kö0zelebb van Merkúri..
9  mind mes43zs43zebb es43nek a' naptól Vénus, Fö0ld, Hóld, Mar..
10   forogna az hóld, fellyebb a' nap, és leg-fellyebb a' fixa11  43illagok: más Planétáknak a' nap kö0rü0l, mint az ö0 kö0zép pont..
12  , hogy Vénus, és Merkúrius a' nap kö0rü0l-való forgás43okkal s43oh..
13  alamikor ezen Planéták, és a' nap kö0zö0tt 1..
14  n a' fö0ldhö0z, hogy s43em a' nap, e felett Jupiternek ne..
15  ldnek es43ztendö0s, és minden napi mozdúlás43t tulajdonít; a' napot..
16  pi mozdúlás43t tulajdonít; a' napot pedig, hóldot, és a' tö0bb Plan..
17  világos43an elö0nkbe adgya a' napot, holdot a' fö0ld kö0rü0l mozdú..
18  a Jós43ue az Urnak, és mondá: nap Gabaon-ellenében meg-ne mozdúlly, ..
19  -ellenében, és meg-állának a' nap, és az hóld, még ellenségin bos4..
20  a' nép: - - meg-álla azért a' nap az ég kö0zepén, és nem s43iete e..
21  s43iete el-enyés43zni egés43z napig, nem vólt az elö0tt, s43em azuta..
22  ..al> 187 hos43zs43zú nap. És JÉs43us Sirák fia kö0..
23  agjában tartóztatott-é meg a' nap, és egy nap nem olly lett-e mint ke..
24  óztatott-é meg a' nap, és egy nap nem olly lett-e mint kettö0?..
25  ndgya a' Bö0lts: fel-támad a' nap, és el-nyugs43zik, és helyére té..
26  zném mindenekrö0l, mellyek a' nap alatt les43znek, de ezen tzik..
27  l világos43an ki-tets43zik a' napnak, és az hóldnak a' fö0ld kö0ru..
28  3abb s43zókkal, 's ígékkel a' napnak, és az hóldnak mozdúlását, f..
29  ólló tzikkellyire tekéntve a' napnak, és az hóldnak mozdúlás43it s..
30  8 JÉs43us Nave: állyon-meg a' nap Gabaon ellen, és az hóld az Ajálo..

További max. 30 találat ...   Menü

Ugrás a   találatra;