Összesen  24434  szövegben  38554  helyen fordult elő a keresett kifejezés: "mu3"

  1 .. 30 találat

További max. 30 találat ...   Menü1  ertek azért velem a' Borbélly műhellybe Légyetek Orvosok hogyha..
2  e, bár a sírba szálljak.4/Mit művel az angyal? mint foglalva lelem?/ ..
3   paizsos Pallás volt indítója művöknek,/ Nékie szentelték, ha viss..
4  tad kezünkbe,/ Mely hogy a te műved, néhol elárulja/ S olykor kegye..
5  tenkint, boszúld kezed gyarló művét!/ Te szóltál; s a világ roppa..
6  g kínozni?/ Ki fogja vágyásim művelésbe hozni?/ Én járúljak oda, ..
7   mesterségbéli jó [l] készült műhelybe, kohóba vagy házba lépik be..
8   a megvilágosodás? Ha ezeknek műhelyt akarunk állítani hazánkban, ..
9  udományokhoz tartozó, mintegy műhelybeli technikus szóknak nyelvünk..
10  előforduló és bévett, mintegy műhelybeli szókat magyar nevekkel és ..
11  e istentelenségeket ki koholó műheleiben, Goa, Lizabonn, Sevill..
12  avaló tzeremónia, de munka és művelés által tegye magát, mivel ez ..
13   kell a' föld, őrzése terhes, művelése elégtelen, termése a' szük..
14  éval.A' külömbféle bőrkészítő- műhellyekben összegyűlő húlladékok..
15  tben a nemzet értelmének mind műhelye, mind eszköze, mind pedig anna..
16  oskolai nyelvnek a tudományok műhelyeibe, a magyar nyelv a szép mest..
17  magyar nyelv a maga hazájában műveletlenségre, árvaságra jutott; a..
18  kereskedés, mesterségek, kézi művek állapotja, a szükséges esmére..
19  l!... Innen azután a' fegyver- műhelyt (Arsenal) nézni mentem, a' hol..
20  smind annyi kárára vagyon. A' műhely egy nagy épület, mellyben hat ..
21  sat, hogy a' föld és az egész műhely rengett. - Valóságos tekintete..
22  eménnyeit, úgy árúllya puszta műhelyében készültt hitvány porték..
23  Regulusnak földjeit az ország műveltesse. Cincinnatust ekéje szarvá..
24  zásainak gyümöltsöket. Hányan művelik ezt Magyaraink közűl? Soha se..
25  bátran említi. Hányodik barát műveli ezt? - Kevés idő mulva levél ..
26  békességes tűréssel kelljen-e művelnetek a tisztességes szegénység..
27   az országba vagy mesterségek műhelyeiben még feltaláltathatnék, a..
28  on már a nagyjából kifaragott műv, s pallérozó kezeket vár. Neveze..
29  tkezik tehát, hogy a nyelvnek művelésében nem annyira tudósainknak..
30  agának tulajdon könyvnyomtató műhelyt vett. Ez ugyan akkor elromlott ..

További max. 30 találat ...   Menü

Ugrás a   találatra;