Összesen  24434  szövegben  1349  helyen fordult elő a keresett kifejezés: "mozog"

  1 .. 30 találat

További max. 30 találat ...   Menü1  az ü0dö0nek folyását mutatván mozognak, 's fordúlnak. <..
2  nak, Az álmos emberek fényére mozognak. Fel-kél Es43zter-háza; ..
3   rendrö4l rendre. A' te lábod mozog midö4n jár vagy sétál, 'S..
4  jár vagy sétál, 'S azután nem mozog hogy ha egys43zer megáll; Jo..
5  mig e' világba [!] s43zéllyel mozoghatunk/Szüntelen dolgozván, érez..
6  szet élő dolog; ami él, annak mozogni, nevekedni vagy fogyni kell. A m..
7  űz, víz, levegő, ég szüntelen mozognak, mert hígak; hanem a kőszikla..
8  43ibongás zúg körültem? mitöl mozognak a' virágok? Eggy s43ereg méh ..
9  s43züntelen nem indúl, 's nem mozog az ember.Tovább nagy ..
10  s43cius ips43e s43uae. - Tsak mozog az nem él. -- A' hét es43ztendei..
11  ól.Kettö4n áll a' vásár.Tsak, mozog az ember, míg eleven...
12  éts' tartományábann, Tü4körök mozognak tántzoló pajtákbann, Tu..
13  egyes képzett édességét Izeg, mozog: jár, kél zavarodott sereg,..
14  ly a' lélekzésben s43züntelen mozog. p47.290. Régenten az..
15  ódva vannak, s43zünet nélkü4l mozognak, jönnek, mennek, haladnak, el-..
16  i 2 ezeket írta: - Kezdünk mí mozogni, Anya-nyelvünkön írunk, fára..
17  oda vagyon tsiptetve, hogy ne mozogjon, mikor fel lobbantják vele az ..
18  z Agy s43züntelen, de gyengén mozog. Mikor a' tüdö4k a' kilehellés ..
19  ja. Ekképpen hirünk nélkül-is mozog néha a' méj álomban a' kezünk,..
20  i-is, és fülei egys43zersmind mozognak, de a' s43zívnek gyomrával fe..
21  tereket ös43zves43zorúlni, és mozogni nem látta Haller, Caldan,..
22  k-is nevezte. Ezen erö4 által mozog a' fris meleg hus, bél, s43ziv, '..
23  még a' fáknak leveleik is nem mozognak, tsak ama' kis patakotskának l..
24   nyers43eség benne; sö4t alig mozog lelke. A' betegségnek leg nagyobb..
25  a ki-áradtt, Lágy, s43zaporán mozogó, váltiglan vis43s43za-pötzö4d..
26  érivel eggyütt: Benne vagyon, mozog, él minden: nem nézi henyélve27  kat ér 3
Minthogy vígann mozog benne minden tag, in, minden Ér.<..
28  kadály nélkü4l verhes43s43en, mozoghas43s43on; sö4t, hol lehetne ezt ..
29  hellyekbe, valahol tsak lehet mozogni, a' hajók kés43zitésében fog..
30  y belsö4 Rés43zében titkossan mozog: Neked is így eshet!..

További max. 30 találat ...   Menü

Ugrás a   találatra;