Összesen  24434  szövegben  160973  helyen fordult elő a keresett kifejezés: "mint"

  1 .. 30 találat

További max. 30 találat ...   Menü1  éges43en két rend-béliek; úgy- mint tellyes43ek, és meg-fogyatkozattak..
2   értzeknek hat nemek van, úgy- mint arany, ezü0s43t, réz, fejér ón,..
3  dbö0l forradnak ö0s43zve, úgy- mint ü0veggé-válhatóból, fel-gyújt..
4  atóból, és kénesö0bö0l, 's a' mint ez három fö0ld kü0lö0mbb-kü0lo..
5  's a' meg-gyújttatható fö0ld, mint-s43em a' kénesö0s; innen vagyon a..
6  s43zetskékkel elegyes43ek; a' mint a' rézben s43ok a' vitriol, és ke..
7  meg-is43mérteti helyeket; úgy- mint a' fö0ldnek (melly alatt rejtve va..
8   hét Planéták forognának, úgy- mint a' leg-alsó égen az hóld, más e..
9  yheztette az utólsó eget, úgy- mint a' primum mobilet, az ..
10   Pállal az egekbe ragadtatni, mint-s43em itt a' fö0ldö0n azoknak s43..
11  ö0rü0l négy, Saturnus kö0rü0l mint kö0zép pont kö0rö0l ö0t forgó..
12  s Planétáknak a' nap kö0rü0l, mint az ö0 kö0zép pontyok kö0rü0l v..
13   ö0tö0t, mellyek azok kö0rü0l mint kö0zép pontyok kö0rü0l forogná..
14  mollyan formán forognának: a' mint péld. ok. a' kezü0nkel erö0s43s4..
15  s. A' fö0ldnek mozdúlás43a a' mint Kopernikus taníttya a..
16  p, és egy nap nem olly lett-e mint kettö0?Is43mét Pr6..
17  l. Ezeket pedig a' Bö0lts nem mint Proféta, hanem mint a' termés43ze..
18  ö0lts nem mint Proféta, hanem mint a' termés43zet-s43zerént-való do..
19  3zemély írta, és mondotta: a' mint ugyan azon rés43zben világos43an ..
20  lását, forgását ki-jelenteni, mint az emlétett igékkel? Magok-is az ..
21  leg-nagyobb elementumoknak a' mint JEs43us ts43elekedet, állyon-meg u..
22  et kü0lö0mbö0ztetö0 jelnek; a mint a' napi órában helyheztetett jelr..
23  ok s43záz mért fö0ldekre, úgy- mint éppen gö0rö0g Ors43zagban-is lá..
24  e világos43ság-nélkü0l marad: mint-hogy pedig Vénus, Merkurius,..
25  ppen ne látathas43s43anak: a' mint Keplerus43nak bizonysa..
26  43zet-s43zerént-való, mert a' mint az Hóld kü0lö0mbö0zö0 módon a..
27  ostanság Urbany Józsefné, úgy mint testvére mellett nevelteték. És ..
28   is43méri, Mert ö0 az Egeket, mint szegény úgy kéri. Igy téve..
29  gnek, Hogy lesz a'nyi Fö0lde, mint egy fö0 Hertzegnek? Meg-romlo..
30  ladt a' fák kö0zö0tt, Kiki a' mint tets43zett, a'ként lö0vö0ldö0zo..

További max. 30 találat ...   Menü

Ugrás a   találatra;