Összesen  24434  szövegben  10597  helyen fordult elő a keresett kifejezés: "mido3n"

  1 .. 30 találat

További max. 30 találat ...   Menü1   esculenta poculenta, hogy az midőn fizetődnek azok, mindezeket kit ..
2  k kézdi széki mártonosfalviak. Midőn cselédeinket, szolgáinkat az em..
3  ától, holott ezen faluval is, midőn az erdő aránt perlekedett, egyu..
4   mint egy szabad ember, mégis midőn a közönségesből valamit felos..
5  zánként talpon strásáló Népe, midőn nagy térd hajtással ki kisirte ..
6   efféle lascivitással magának midőn Bánffi Imre úr Juliána nevű v..
7  kezesítve; a tilalmas erdőbe, midőn fát osztanak, amely köz, része..
8  gy hét lészen; akkoron pedig, midőn a torló megszabadul, minden éts..
9  író hatalom szerént büntesse. Midőn pedig a pásztor mellette lévén..
10  sen jóra való. Méllyek eránt, midőn tovább is alázatossan instállu..
11  s után szólok. Ha az orvosok, midőn orvosságot adnak be, megtiltják..
12  t volna. Leánya, Kalára, akit midőn az anyja világra hozott 1736-ban..
13  meghányt, testszín köntösébe. Midőn elvégzi az öltözést, én is k..
14  ..rály.Scena 4-ta. Midőn parádéra készitne Bebecus a' V..
15  ek volna a' Tanácstól, kivált midőn oly hatalmas győzhetetlen fejede..
16  a, de nagyobb lészen az öröm, midőn tanitványaik előmenetelit fogja..
17  való diffidentiából irom ezt, midőn tiszteletes professor uraimékat ..
18   voltak a falu nyája mellett, midőn a tehenek elmaradtak, de az is ny..
19  tnak eléje bocsátja az Úr. És midőn minden parancsolatokat egybefogla..
20  sre érdemessé teszem magamat. Midőn tehát az én Istenemnek törvén..
21  ..l én nem 16 gondolkodtam, midőn vétkeztem! Oh mily háládatlan ..
22  m! Oh mily háládatlan vagyok, midőn vétkeztem! Szent Lélek Úr Iste..
23  lt napokban Rohán Cardinalis, midőn sátoros ünnepi mise mondásra v..
24  óját vártuk ha fog é lobogni, midőn Lutetziából lohalálába érkez..
25  hajtott édes Hazámnak látása, midőn mindenfelől örömet várnék, i..
26  t nem jó úton-módon szerzett. Midőn ezt beszéllené, ismét mondotta..
27  aféta megérkezik 9 óra előtt, midőn a legelső német referada folyna..
28  esenti 1784 die 8-va Augusti, midőn 4 lovamot a ménes után hajtotta..
29   Illyen időbe pedég, főld, fa midőn reped, ég. Most juta kedvé..
30  ak kapújában adták a' kezébe. Midőn petsétjét fel-bontotta vólna, ..

További max. 30 találat ...   Menü

Ugrás a   találatra;