Összesen  24434  szövegben  3364  helyen fordult elő a keresett kifejezés: "micsoda"

  1 .. 30 találat

További max. 30 találat ...   Menü



1  ..wdate 357 Micsoda paráználkodások folynak Koloz..
2  re a volt írva, hol, mikor és micsoda fogások közül melyik actus ve..
3  eg, hogy két ilyen testvérnek micsodás törvényei voltak és melyikn..
4  zságnak.Végyük fel most, hogy micsodák azok az eszközök, melyek ál..
5  e világon teérted viselni? És micsoda törvény szerint kivánhatsz te..
6  sbe marad itt, hogy az az erő micsoda és mimódon van egybehúzva. Ez..
7   tekint s megszólítja: Ember, micsoda indítóok hozott tégedet ide e..
8  botránkozz bennem.Kodor: : Micsoda könyvet olvasol?9  n következendő okokat láttam. Micsoda gonoszra viszi az embert a kálv..
10  nem igaz hitbe volnék. Hiszen micsoda bizonyságot tehet az én bundá..
11  e meg már maga, plebáos uram, micsoda rut formát mutat a téritésnek..
12   megesmérni kéntelenittetnek. Micsoda keresztyéni tudomány vólna ez..
13  zer fizetni s megtérsz végre. Micsoda teológus volna olyan 14  hogy nem tudom, elfelejtettem micsoda nemzet, hatvan esztendős korái..
15  t kyrályunknak.Tuardius. : Micsodát?....Poroncsolom, tegyétek le ..
16  quot3> 4 halálában, hogy a' micsodás csendes az embernek élete e' ..
17  ondottam, mindjárt azt kérdé: micsoda attyafia vagyok Nagysádnak? Mel..
18  ról volt a szó, abba is, hogy micsoda okoból származott pártfogáso..
19  ire fondáltatik? Emlékezz meg micsoda fortélyokkal élt szeretőd? El..
20   magunkat szűkölködni látjuk, micsoda viszontagságoktól nem kell fé..
21  ondjaid között? Ah, kedvesem, micsoda szív lehet oly állandó, hogy ..
22  t szerencséssé akart tenni.És micsoda félelmeket gerjesztenek baráta..
23  t kedvesek é az emberek, akár micsodás Vallásban légyenek? 's ahozk..
24  t, mellyet véle közlött volt. Micsoda szép gondolat lehetett legyen a..
25   Hogy lehet azt megújítani, s micsoda conditióval szabad kérni. 26   magam nem mehettem öklmétől, micsoda dolgok folytak a Dunamellyéki c..
27   ,,Kérdjük meg a vármegyéket, micsoda instructiókat vettek e dologró..
28  ztassék az országgal közleni, micsoda conditiókkal akar békélleni. ..
29  tt, a melyben megírta ő Klme, micsoda indulattal légyen a V. bihari t..
30  em kapunk rajta, mert tudjuk, micsoda mosdatlan és bajos matéria, ha..

További max. 30 találat ...   Menü

Ugrás a   találatra;