Összesen  24434  szövegben  72337  helyen fordult elő a keresett kifejezés: "mert"

  1 .. 30 találat

További max. 30 találat ...   Menü1  -Ors43zágban Varmiai Kanonok, mert Kris43tus s43zü0letés43e után 16..
2  reign>figurate nem vette, mert ts43ak egygyet s43em hozhatnak elö..
3  nében, azért mondgya az Irás, mert s43oha így nem halgatta-meg Is43te..
4  éli dolgoknak elö0 hozásában, mert a' termés43zet-s43zerént-való do..
5  ozás43t a' nap, attól vagyon; mert az Hóld nem minden újságkor es43..
6   rende, és ereje felett vólt; mert elö0s43zö0r az Hóldnak tellyes v..
7  ilágos43ságát. Más43ods43zor, mert egés43z három óráig tartott, ho..
8  em tarthat. Harmads43zor [!]; mert a' Napnak termés43zet-s43zerént-v..
9  p-keletiek késö0bbre láttyák; mert az Hóld a' nap alatt, nap-nyúgotr..
10  em mindenkor egyenlö0-képpen, mert valamint a' napnak, úgy az Hóldna..
11  en négy egés43z óráig vagyon; mert egy óráig a' fö0ldnek árnyéka ..
12   e' kü0lö0mbségnek ez az oka: mert hogy a' Plánéta valamelly rés43z..
13  , termés43zet-s43zerént-való, mert a' mint az Hóld kü0lö0mbö0zö0 ..
14  ormátusnak fateálta magát.'' ( Mert efelől a' Pekri Lőrinc felől a v..
15  rontván, bü0nét nem is43méri, Mert ö0 az Egeket, mint szegény úgy k..
16  ' levelei néha meg-zördültek, Mert itt, ott, reggeli s43zelek lengedez..
17  k el hagynának, ö is el-hágy, mert meg-halunk. Ama két Görög nem s4..
18  zott ez a felséges látogatás, mert mindjárt egészségének vá..
19  kákkal befedve, csináltasson, mert nem tudjuk még, ha éjczaki<..
20  t, ha tiszt ur nincsen benne, mert olyan kvártélyba nem száll, a ho..
21  onáltal mind készen legyenek, mert akkor hirtelen nem kapdoshatunk sze..
22  ogy véled bes43zélt Adeláida, mert nevednek emlités43ére el - pirúl..
23  nos43s43an s43zerents43éddel, mert el-ves43zti azt valaki kés43edelem..
24  én, gyözd - meg már ezt - is, mert illendö4, hogy minden ts43elekedet..
25  studó volt mint tapasztaltam, Mert a többi között, amit megtarthatt..
26  által az Olvasók s43zivekben; mert itt az igaz nemes s43ziv, a' Barát..
27  vséges Férjedtöl meg-fos43zt; mert ez s43okkal kis43s43ebb, mint s43em..
28  nt-egy ezer aranyok valának (: mert a' Férjem a' maga kés43z pénzét..
29  vólna az én Férjem, hanem ez; mert a' több s43zoms43zédok ö4tet má..
30  maga követésére s43zóllitaná. Mert Kris43tus Urunk s43em nem sétált ..

További max. 30 találat ...   Menü

Ugrás a   találatra;