Összesen  24434  szövegben  21  helyen fordult elő a keresett kifejezés: "me2nyecske"

  1 .. 21 találat

   Menü1   gy kicsit szurós szó volt, a mnyecske ezt gy kicsit röstelte.'' ..
2  k, ahonnan hordták a tejet. A mnyecskének nem vót gyerke a férj..
3   mg snki, hogy ez a tied. S a mnyecskének, s pedig az embrrnek...
4  vai is: ,,Nem böcsűték régn a mnyecskét smmibe. Ha az anyósa m..
5  alá a gyerkket. Mer azé vót a mnyecske, hogy az anyóssát fölvácc..
6  űneki köllött mnni dógozni, a mnyecske mg odahaza szoptatott. Rég..
7  t. Régn az anyós is mgverte a mnyecskét. A mnyecskének gyenlő..
8  yós is mgverte a mnyecskét. A mnyecskének gyenlő sorsa vót, ha ..
9  oltak menyecskék a háznál.] A mnyecskének smmi szava nem volt. Ne..
10  eküdt gyerkágyat, a másikon a mnyecske. Mert még az anyós is szopt..
11  ca két kocsival termtt. Itt a mnyecskék nem értek rá dédlgetni..
12  nyi kölköt nevelni. Nem is gy mnyecske volt a háznál, hanm négy..
13  édsapa, azon az ágyon az gyik mnyecske a vővel, emezn a másik me..
14  yecske a vővel, emezn a másik mnyecske, amott a másik vő a lánnya..
15  állandóan éreztette, hogy ,,a mnyecske a legutósó szméj a házn..
16   a terhe.''(10)c. ,,Ha hgys a mnyecskének a hasa, akkor lánygyer..
17  an nyomorútt lábu fija. És gy mnyecske állapotos vót, oszt annyira..
18  Ha csak gy kicsit is kedves a mnyecske, teljesittik neki.'' (9)19  , hogy most má terhes, fiatal mnyecske, de még nem mutatkozik rajta..
20   leginkább tartott magának gy mnyecskét, ahová eljárt, hogy odaha..
21  vagy más. Fiu vagy lány, vagy mnyecske. Nem volt bennük rossz szán..

   Menü

Ugrás a   találatra;