Összesen  24434  szövegben  1405  helyen fordult elő a keresett kifejezés: "me1ltat"

  1 .. 30 találat

További max. 30 találat ...   Menü1  ékozló fiú, gonos43zságát, és méltatlanságát meg-vallya, ne ijes43z..
2  ltó Öreg-embernek általa lett méltatlan állapotját, a' s43zégyen e..
3  itézségén álmélkodott; nem-is méltatlan, mivel az Is43tenek, minden e..
4  s a' Mennyors43zághoz. A' leg- méltatlannabb pap-is válósággal áld..
5  agamot, hogy ha ezen életének méltatlan rés43zét örökké ki-irtha..
6  , vis43zs43zonti s43zeretetre méltatlannak tart, légyen értésére,..
7  at ö néki.Meg-óltalmazza ö a' méltatlanságot s43zenvedö s43zegényt..
8   a' nyomorultakon véghez vitt méltatlanságot meg-bos43zs43zúlják o..
9  nélkül mást azért, hogy te is méltatlanul ne bántassál. 10   beléjek kötések s akar melly méltatlans43ágok eránt bátors43ágos..
11  Svédeknek eddíg elé [!] s43ok méltatlans43ágokat kellett a hadakozó..
12  p s43zámmal váltanak közü4le, méltatlanúl betsteleníttetik; nem tsa..
13  meg-égett.Ugy tets43zik, hogy méltatlanúl tselekes43znek némelly ta..
14  os43zs43zulni, ha ö4 elö4ttem méltatlanul vádoltatott-el. Hogy ezen ..
15  sudálkozom, Mert magamat arra méltatlannak tartom. 16  zeidet fogd-meg. Vagy, ha már méltatlan vagyok az életre, Öllj..
17  t tévök légyenek, Tovább illy méltatlan hogy ne s43zenvedjenek. ..
18  sünk; melly az: hogy s43enkit méltatlan meg-ne s43értsünk, és a' m..
19  No, te tudod Is43tenem, melly méltatlanúl kis43s43ebbittetem! Hát t..
20  Uram, hogy én tellyes43séggel méltatlan vagyok a' te kegyelmedre, és..
21  vét; noha belsö4-képpen, eme' méltatlan fogságának emlékezetére, ..
22   hogy rendelés43eikhez valami méltatlanságnak s43zennye férkezhes43..
23  a a' Magyarok' Is43tene: hogy méltatlanúl s43zenvedünk. - Bízzunk ..
24  ak Adni, ki tenéked láts43zik méltatlannak, Ne perelj, s43ok s43..
25  yon; 's két váltságát kívánom Méltatlan vádolásomat fel válthatod ..
26  tének késö4 Estvéjénn ilylyen méltatlan nyughatatlans43ágokat kellen..
27  mekeinek vérekben. Ezek a' mi méltatlan perlekedéseink a' feledéken..
28  t: a' midön az ö4 Tanitóikkal méltatlanúl és törvénytelenü4l bá..
29  ok örököt, Lévén Jós43zágának méltatlan gazdája, Tsak azért ho..
30  megtanúlták volna. E dolognak méltatlanságát megjelentettem az orsz..

További max. 30 találat ...   Menü

Ugrás a   találatra;