Összesen  24434  szövegben  317  helyen fordult elő a keresett kifejezés: "marj"

  1 .. 30 találat

További max. 30 találat ...   Menü1   ne legyen; s43e fenébb, hogy marjon akár- kit.Hagyni kö..
2  siklandó inait s43orra tsípi, marja, 0074 ..
3   s43zenved, akarmely nagy kín marja Nem s43zerethetz, ámbár meg..
4  nyúl a' bokorban.A' ki bírja, marja.Mindég zörög, mint ..
5  envedik, hanem magok közül ki- marják, egy Helybö4l másba bújdosni ..
6  színlett vétek, mely kebledet marja,/ Neveli lángomat, s csöndemet z..
7  szűz keblét mely öldöklő gond marja?/ Újra ki gyújtja fel alélt ér..
8  zékenységeit furdaló gond nem marja;/ Kiállott jajait homályba temet..
9  nván ö4tet egés43zlen ös43zve marják? Vagy pedig -4. Ha t..
10  gyilkosát vis43zs43za-veri 's marja: De a' márvány s43zívü4 h..
11  zerént bánhat. 12 Nékem-is az marja leg-jobban s43zívemet, Hogy ..
12   minden portzogói helybö4l ki- marjúlának. Lélekzete gyalog út..
13  an Hajnóczy hozzá küldé Szent Marjay Ferenczet azon izenettel, hogy ir..
14  kertészkedést, mint én; Szent Marjayt nem ismertem nyolcz hónap előt..
15  18.
Amánt Mardochaeusnak marják fogai, Es43tb. 3.16  tö4le; ha pedig az embert meg- marja, az egés43z bö4rt tüzes méregg..
17  lé s43ietvén; ha a' lábot meg- marja, jó lábbal fel-felé fordítani ..
18   hátú, melly ha az embert meg- marja, s43záraztó mérgével el-futvá..
19  gy Személlyeknek Nevei, p. o. Marjába, Nagy-Szombatba: azomba ..
20  y azt nem tehetik, ö4 magokat marják. A' jó s43zív balsamja ts..
21  ts kívánt vége, Ollykor magát marja mérges dühöss43ége. Igy s..
22  s miként az Aspis annya hasát marja. E' jól-tévö4jének úgy d..
23  , Hajnotzi, Latzkovics, Szent- Marjai, és 'Sigrai, minekutánna..
24  ö4bb Sigrainak , utánna Szent- Marjainak, az után Latzkov..
25  ny Latzkovits János43t, Szent- Marjay Ferentzet, és a' Ko..
26  r Sámuel fizetni; de minthogy Marjalaki Josef uramtól Susánna része..
27  irtokossa tartozik megfizetni Marjalaki uramnak.Negy..
28  haragudtak, Dömsödi Zsófia és Marjai Erzsébet. Ezeket így értésedr..
29  pido fiával. Hozza balkarjába Marjai25..
30  íl Cupido kezéből Kiment vagy Marjai Er'sébet szeméből Mely ez..

További max. 30 találat ...   Menü

Ugrás a   találatra;