Összesen  24434  szövegben  45983  helyen fordult elő a keresett kifejezés: "mar"

  1 .. 30 találat

További max. 30 találat ...   Menü1  3ég./Patay kunyhómból. 24. Marty 772. B. Á. <..
2  lyebb, Merkurius, Vénus, Nap, Mars, Jupiter, Saturnus, a' nyolt..
3  a' naptól Vénus, Fö0ld, Hóld, Mars, Jupiter, és Saturnus..
4  edik, két oráig s43etétségben marad, és egy óráig las43s43an las43s..
5   rés43ze világos43ság-nélkü0l marad: mint-hogy pedig Vénus, Mer..
6  Szedtek amit szedtek, de elég maradott imitt-amott egynél-másnál. N..
7   tü0z más43ikát, s43zaladásba marta; Sok futó láng egy-mást, o..
8  zott, És a' forgó tüzön néhol maradozott. 0013..
9  rnyokat tördelvén, gyalog úgy maradtak. A' víz' fejér s43zíne,..
10  zéböl ivott, a' más43ik pedig markából hörpölt -- Be dits43ös43s4..
11  én nálla mint az forspontosok marhái mint egyéb a féle esc..
12  ára és alkalmatosságiban való marhák, hat hintóban kivántatnak 60 h..
13  nyu és bárány megnyuzva, apró marha pedig mind kopasztva legyen reggel..
14  en nem kapdoshatunk széllyel, maradvánBizodalmas nagy jó..
15  gad-is tapas43ztaltad. Még ma markodban vagyon tulajdon uradnak békes..
16  etlen térs43égén ors43zágának maradékát fel-épitette, és tulajdon ..
17  ságot. Pataji kunyhómból, 25. Martii 1772. 18  ga s43zegény állapotjában meg- marad.Ugy tets4..
19  as43ztom; én még-is fogságban maradok, és még bóldogtalanabb lés43..
20  gérte, állandóúl közöttünk-is marad. A' holl,21   vas, 's tündöklik az ásó: A' Marsnak rozsdás fegyvere porba merü4l...
22  l-virrad, melly ö0rö0kkén fen marad.Immár látom nagy ö0..
23  e nem lehet.Itt már ö0rö0kkén maradok, itt a' s43zentek s43erege, kedv..
24   még-is ts43ak a' régi mellet marad! Annakokáért, Uram JEs43us! hogy..
25  n ATILÁN küvö4l s43enki s43em maradott) az ö4 eleiknek egés43z ..
26  le-mosni, hogy valami fenn ne maradna, a' mi-ért az olly nagy ke..
27  k munkajában Ts43ak BUDA neve maradott-meg. 28  l néha ezer közü4l ts43ak egy maradott hír-mondónak. Dalmatziá..
29  e, mellyet a' tized ízen való Maradékok-is meg-sírathatnak Ezen..
30  ek gyözedelmi-s43zekerén vonó marha nélkü4l-is a' Szent tes43te..

További max. 30 találat ...   Menü

Ugrás a   találatra;