Összesen  24434  szövegben  482  helyen fordult elő a keresett kifejezés: "ma?r"

  1 .. 30 találat

További max. 30 találat ...   Menü1  -is ki-kél Nézd a' mezöket.Ha ma ros43zs43zúl megy s43zerentséd kere..
2  nthette magát az As43zs43zony. Ma regvel s43zokás43on kívü4l olly na..
3  ba még bele telik azon munka. Ma reggel egygy könnyü4 s43zerü4 hajo..
4  ..meg-vendégeltetének. 325 Ma reggel ismét a Késérö4 Urakkal é..
5  én erös örizet alatt; ezek is ma reggeli két három órák között k..
6  had.Német Ors43zág - ,, A' ma régi Madritnál kezdödett, és az E..
7  találja, hizelkedem magamnak. Ma reméllem 388..
8  zö4je Palotámnak küs43zöbében ma reggel talált. El-vévén azon írá..
9  ezdett a' múltt Szombaton, 's ma reggelig tsak nem s43zakadatlanúl es..
10  y ez az Urak Co[mmi]ssariussa ma részeg volt é, vagy soha sem volt t..
11  re s43ententziáztattak vólna, ma reggel a' Budai és Egri..
12  43z, ott nints miért erölkedj. Ma rajtam történt a' ros43z, honap raj..
13  it is az Is43teni-gondviselés ma reggel a' maga uraságahoz el-hivott...
14  sétlenségben.Antibes. Ma reggel, mihelyt meghatároztatott fog..
15  önyörű kilátás nyiltt előttem ma reggel: derültt lévén tudniillik, ..
16  rtzeg tegnap ide érkezett, és ma reggel Schwetzingen fele..
17  iából Júl. elsö4 napjánn: - ,, Ma reggel, egynehány rendbéli tsatáza..
18  itsteinból Júl. 2-dikánn: - ,, Ma reggel, 8 ezernél felesebb s43zámú..
19  k. Ne sáppadjatok óh levelek, Ma reggel hogy öntözgettelek Ragy..
20  > 69 A' Magyar Nyelv. Ma reggel Uram Bátyámmal a's43zatyros ..
21  s Atyám és Ferenczy. - Voltam ma Révainál is. - Vatsora után, majdn..
22  úsztunk másztunk Ferenczyvel. Ma regvel tette nagy ditséretesen Ürme..
23  stve intett Pestre bennünket. Ma reggel hagyott el Horváth János Aty..
24   adtak a' kávénk mellé, melly ma reggel még a' nádban vólt. <..
25  3zem, édes atyám; nem is ülök ma rá, 's mindennap mással múlatom ma..
26  zetiségét a' Nyelv által; már ma ránézve meg nem tudgyuk a' szakáll..
27  zonyossan meg leendö4 dolgot, ma reggel ott létemben már meg is jele..
28  aragrafus 13. Az Ásványok már ma rendszerént IV. Szakaszokra osztatna..
29  a csaknem mindennap olvastam. Ma reggel a tiszteletre méltó Úza mé..
30  e. Váltsa ki gyűrűmet, melyet ma reggel zálogba vetett. De hol többe..

További max. 30 találat ...   Menü

Ugrás a   találatra;