Összesen  24434  szövegben  408  helyen fordult elő a keresett kifejezés: "lu1d"

  1 .. 30 találat

További max. 30 találat ...   Menü1  vérrel keveredett; Hová s43ok lúd, 's rétze, halva telepedett...
2   között leg-has43znosabbak a' Lúd, Pujka, Rutza vagy Kátsa,3  n Határokon, és Helyeken kell Lúdakat tartani, a' hol Folyó-Vizek, P..
4  intsenek, ott nem-javallom a' Lúd-tenyés43ztetés43t. Tseh Ors43zág..
5  ol nem igen tenyés43ztetik a' Lúdakat, holott ritka Helység az, a' m..
6  ázni?A' Fót, vagy Sereg Lúdakat párosan, az az, a' mennyi Jér..
7  ébb-is Gúnározni s43zoktak a' Lúdak, ha Gabona-s43zemmel tartják ök..
8  emmel tartják öket. p47. 5.A' Lúdak Liba-korokban felette gyengék, e..
9  öglenének. Hogy kell pedig a' Lúdakat tenyés43ztetni, Nyavalyáikat ..
10  n fünek s43zagát hordozza.211. LÚDPÁST, Fehérhátu-fü, Vadvaradits,..
11  hóld) Hóld ruta, Kis-hóld-fü. Lúd-rettentö-fü. ...12   s43em ö4riz Háznak meg: vólt lúd egyedü4l, és rétze s43zerentsés..
13   é, ruhának é? Minek mondod a Lúd tallat? fünek, húsnak, tsontnak, ..
14  nagógába való vis43itás43nál, lúd húsnál, hal bélnél, mellyekre h..
15  43t levelezges43s43e: Majorné Lúdgyai tollát tépeges43s43e: A'..
16  eredezhes43s43enek. A' gágogó Lúdak közép ablakodhoz, A' happo..
17  s43zámmal ezekhez Tík-fiakat, Lúdat, Rétzét e' napra Majorné...
18  artja a' könnyebb s43zerü, 's lúdulóbb tés43zetskéjit. A' tis43zta..
19  , újra emelve megínt. És vagy Lúd-s43zárnyal tis43ztítsd, vagy gyen..
20  ..1kákkal, 160 ü4rgékkel, lúdakkal, tsirkékkel és egyéb s43zá..
21  ..ated> 245 Hogy a' kövér lúd jobb ízü 's poronyóbb légyen, <..
22  tartsák. 2.) A' mejjes43ztett lúdat a' nyakánál fogva fel-akas43ztv..
23  ömbérrel hintsék-meg. A' nagy lúdakat aprított ürömmel, ges43zteny..
24  nek.Tö4ltés által hízlalni a' lúdakat a' COLVMELLA' rend..
25  43sa, mind a' kettö4 tis43zta. Lúdra s43zénát, ebre korpát, Németr..
26   s43emmi dolgod nem vólna.Sok lúd dis43znót gyö4z.A' ha..
27  t gyö4z.A' ház' hejára hágott lúdat többen tsudállyák, hogy nem az..
28  yan, mint a' Szárnyas43zegett lúd.Szemesnek való a' ját..
29  d egés43zen s43zívemet, Azért lúd' tollához eres43ztem kezemet,..
30  ..foreign> 4. Sok 194 lúd dis43znót gyö4z. N..

További max. 30 találat ...   Menü

Ugrás a   találatra;