Összesen  24434  szövegben  21907  helyen fordult elő a keresett kifejezés: "lak"

  1 .. 30 találat

További max. 30 találat ...   Menü1  más43t, úgy, hogy a' fö0ldnek lakóitól s43emmi-képpen ne látathas4..
2   nagy u'zorás43okat,Spárta lakos43inak elő-Kell mutatni, Jó ..
3  3ökre hozhatta vólná elfajúlt lakos43s43ait! Ez az ember Nagy-Sa..
4  ni, a' más43ik pedig hórdóban lakni.Azért, kedves Gyurim,..
5   szép forrás mellé választván lakásom, Ott lenne holtomig csende..
6  llérokat pedig négy Muskáuban lakó 'Sidókhoz igazito VVechs43z..
7  a' földnek minden rés43zeiben lakó emberek: mint ki-tetzik az Anyas43..
8  ' s43zent Béke kies mezeinket lakja azonbann, Nyissa ki bö4 kebe..
9  gnagyobb, hogy Bossáczon való lakásod csak visszamentemben Beczkón e..
10  zokal, a' meg-éhezett vitézek lakoznak. És hogy az illy jeles ve..
11  6 Hetedik rész.Imhol lakik az a' ki engemet a'nyi izben gyöz..
12  lek válas43ztotta azt magának lakó-helynek. Tiz es43ztendös lé..
13  e talám abban-is ollyan vétek lakjék? tapas43ztalván pedig, hogy mi ..
14  artozó kézdi széki szászfalvi lakosok kérelme II. József császárho..
15  te halálra verték a mártonosi lakosok, a lévén az oka, hogy minket, ..
16  ekünk, kézdi széki szászfalvi lakosoknak a régi fejedelmektől úgy a..
17  eséget, pénzzel fogadok házat lakásra, mégis az én főpénzem (taxa..
18  ..t egymaga 38 jószágában lakó ős gazdától amennyit kívánnak..
19  javaiból nem lehet szereznünk lakóhelyet, mert sem szolgálatunkért,..
20   a közönségesből örökségemnek lakásnak valót adattatni.F..
21  zettelCsókfalván, Marosszékben lakom, 1773, die 10 Iulii ..
22  kijelentett Isteni akaratbann lakik: mond meg mitsoda emberrel 3..
23  a' Semminek közepette egyedűl lakott, és úgy osztán jött kedve, ed..
24  adarakat. 6ik nap a' szárazon lakó vadakat és az ..
25  sít, ő nála nélkűl tsak setét lakna a' teremtésbe. Azt pedig nem hisz..
26  őt a generálisuk, aki Rómában lakott, sokkal fényesebb udvart tartott..
27  ' s43zegény Méheknek A' mezön lakás43ok, has43znosb s43zegényeknek,<..
28  t a' Méh el-botsátja, Mint-ha lakaldalma vólna, azt jól tartja,..
29  ak. Ez az Is43teneknek boldog lakó-helyek, itt' uralkodik a' mindenko..
30  zért-is, ezen örömmel tellyes lakóhelyetekben, az én búzgón kívá..

További max. 30 találat ...   Menü

Ugrás a   találatra;