Összesen  24434  szövegben  16073  helyen fordult elő a keresett kifejezés: "ko2nyv"

  1 .. 30 találat

További max. 30 találat ...   Menü1  nak emlékezetére írt egy szép könyvet, melyben mind az őfelségének..
2  forgott, inserálta volt. Mely könyv közönségessé tétettetvén, e..
3  nél-másnál. Nagyobb okát azon könyv elpusztításának azt adják, am..
4  meg a szegény Daniel Istán úr könyvének eltörlésével, hanem azon ..
5  yar Nemzetünk, azért, hogy a' Könyvek' olvasására nem s43ok kedve v..
6  bb idö-töltésben, t. i. a' jó Könyvek' olvasásában, hogy az ö s43z..
7   es43ztendöben, újjabb újjabb Könyvek nagy s43zámmal nyomtattatnak, ..
8  letett Nyelvünkön olly' kevés Könyvnek jönek világos43ságra? Nints..
9  nek-é Tudós Embereink, kik jó Könyvek' írására alkalmatosok vólna..
10  t hogy a' régen nyomtattatott Könyvekböl látjuk, hogy az Irók s43o..
11  III] idöröl idöre s43ok jó Könyveknek írás43a által, és kivál..
12  gés43z árkusokat, söt egés43z Könyveket írnak s43zületett nyelveken..
13  ; söt a' mi nagyobb, a' s43ok Könyvek írásával ollyan tökélletes..
14  da termés43zeti hidegsége. A' Könyvek nállunk többire tsak azoknak ..
15   nem adjuk, mint ez vagy amaz Könyvnek meg-vételére. Erre nézve a'..
16  ' mi Tudósaink is alig mernek Könyvek' írásával próbát tenni; é..
17  ezd lenni a' Magyaronak a' jó Könyvek' olvasására való s43zíves i..
18  atos43abban írnak, mivel az ö Könyveik s43zorgalmatos43abb Olvasókat..
19  mos43t ugyan telhetetlenek a' Könyvek' olvasásában, gyönyörüség..
20   [V] Tudományokra oktató Könyvek mellett, mellyek az elmét inka..
21  k, gyakorta ollyan múlatságos Könyveket is botsátottak-ki, mellyek a..
22   has43znos tanúságokra vezetö Könyvek, mint-egy vonva vonták, 's nap..
23  aponként s43zoktatták öket a' Könyvek' olvasására. És talám has43..
24  b e'féle elmés, és múlatságos Könyveket s43zolgáltattanak a' mi Magy..
25  et nem kevés43sé édesgetik a' Könyvek' olvasására. 26  nyvek' olvasására.Ez a' Könyvetske-is ugyan ezen okra nézve fo..
27  gaz ugyan, hogy ez az egés43z Könyv tsupa ..
28  e, hogy azokat az Olvasó ezen Könyvben, mint-egy tükörben s43zemlé..
29  ésére.Irta pedig ezt a' Könyvetskét Német Nyelven CHRI..
30  -jelenés43ek által, minden jó Könyveket s43zeretök elött, jobban is..

További max. 30 találat ...   Menü

Ugrás a   találatra;