Összesen  24434  szövegben  17964  helyen fordult elő a keresett kifejezés: "ko2nny"

  1 .. 30 találat

További max. 30 találat ...   Menü1  g emelkedik,/Mivel prédájáról könnyen felejtkezik/S'a' magas felhökb..
2  úgy múlatta; Örömét, mindenbe könnyen találhatta.1..
3  ivel látom vala, hogy azt nem könnyebbithetik. Az én Férjem' halál..
4  t vennék magamhoz; mivel igen könnyen meg-eshetnék, hogy Muska..
5  i joságoknak gyakorlására nem könnyen adgyák magokat. Melly külömb..
6  éestek; De én csak így viszem könnyü4 értelemmel, Mivel a csud..
7  z pajtásaid Prónárul (az hova könnyen szálléthatnám) el nem vihetn..
8  3zületett embernek s43zívében könnyen bé-lopódik, de ezen indúlat-..
9  ogy a' nagy Urak tekéntetiért könnyen fel-oldatik a' törvény kötel..
10  s43t érdemellyen a' vétke, ne könnyen hajollyunk az itéletre, ne ham..
11  zdi A' nyomorúltt gyermek, 's könnyebb kortyokkal el-is43zs43za ..
12  vagy Marha-járó Földeket, leg- könnyebben lehet has43zna vehetökké t..
13  ek nedves43ségben vagynak, és könnyen rothadásra hajlanak, és leg-a..
14  ektö4l, maga alatt gyengülni, könnyü s43zökés43s43el le-ugrik hát..
15  ki-jelentik; és a' mellyekkel könnyen meg-tántoríthattyák az eröt..
16  enyélésre, a' torkosságra, a' könnyü életnek s43zeretetire, és a' ..
17  eus43ok töbnyire Papok lévén, könnyen fel-s43zabadították az embere..
18  eddi, hogy a' kis43s43ebb, és könnyebb jóságos tselekedeteket gyako..
19  ellák-é? Próbáld-meg, ha olly könnyen es43ik, ezeket a' bagatellákat..
20  s maga a' kép-mutató ember-is könnyebben el-s43zégyenlené magát, '..
21  ..okból való Vetését, 59 könnyebb a' Gyakorlásból és Tapas43z..
22  es és fris43s lévén, nem tsak könnyebben fogja a' Kas43za, hanem sür..
23  vágja-le. A' gyenge, lágy, és könnyen engedö Füvet pedig, a' mellyb..
24   p47. 5. A' Juh tartásnak meg- könnyebbitése a' Paras43zt Gazdára ne..
25  aporitani. Ezt pedig annyival könnyebben munkába lehet-venni, mihely..
26  r emlitett Kalendáriomot: ott könnyebb és bátrabb módját találja..
27  gyenek. Igy os43ztán s43okkal könnyebben 188<..
28  sban meg-tartani: de s43okkal könnyebben meg-tanúlhattya a' Paras43z..
29  é-foglalja a' Tökét, és annál könnyebben ös43zve-forradhas43sanak eg..
30  ..a' Szölö 220 Fürtök-is könnyen meg-rothadnak. Annakókáért m..

További max. 30 találat ...   Menü

Ugrás a   találatra;