Összesen  24434  szövegben  483  helyen fordult elő a keresett kifejezés: "izmos"

  1 .. 30 találat

További max. 30 találat ...   Menü1  a' minémüt tudni-illik egy jó izmos ember a' hátán el-bir. 2  eg-tsorbúl. De a' földön lévö izmos , avagy tagos tes43tekben 3  inden tes43tnek tulajdona. Az izmos43s43akról (de s43o..
4  ok. Minden ök tagjai légyenek izmos43ok: Komor tekéntetük; s43z..
5  Júhoz ha melly Eb adatni fog, izmos, Bö derekú legyen: ö tes43..
6  tal>Izronban Ízben.Iztagos Izmos, tes43tes.K. 7  ntyait, `S-baj-vivásra termet izmos két karjait.Fülel a'..
8  tséges; Mert a' komondor vólt izmos egés43séges. Inkább kiván..
9  n monda: Királyi Felségek! `s izmos s43zárú nagy Akéai Rendek!..
10  tem.Itt vagyok táborbann nagy izmos Tótokkal, Kis Hont Vármegyei ké..
11  s43z alkotványokra nézve olly izmos43s43an, mivel a' beléjek való po..
12  itett Makrantzi néki vága egy izmos Töröknek. Ez a' vágás közben ..
13  többinél jóval-is rövidebb és izmos43abb agyú hét fontos, 's H..
14   virrad, keljetek, Zsellérek! Izmos tulkaitok' igábann vessétek,
15   ezeket aras43s43a-le; én még izmos vagyok, az ifjak s43zámába tarto..
16  ménységgel, hogy (a') nálánál izmos43abb erö4s43ebb hajós-Kapitány ..
17  zt adá, a' mellybö4l az: Eggy izmos tsatlós és Imperiom..
18  a Dalmátziai Horvátok, bátor, izmos, hív, és ütközetre való ember..
19   véghez menni, és arra hus43z izmos férjfiu közt-is alig találtatik..
20  ál eggyenlö4kké. Egynek p. o. izmos vállakat, erö4s tagokat s43zokot..
21  melly leg-öregebb, erö4sbb 's izmosbb, vezeti a' s43ereget, melly-is a..
22  ' LAKOSSAI. Szálas, erö4s43s, izmos emberek, a' Férjfiak nagyok, s43z..
23   s43zarvasoknál törpébbek, de izmosabbak, a' s43zarvok lapos, de magas..
24   víz-merítő Magyar veder, egy izmos legényt-is meg-tántorít emelni,..
25  tseber tejet emel 'hát el egy izmos Belga egys43zerre egy 's két mér..
26  lindeknek, vagy Doggénak erős izmos tagai, és tzombjai vagynak, nagy ..
27  e Verari pochiritu, vas43tag, izmos, ijes43ztö4 tekintetü4, de s43em..
28  n) a' mint, Hübner irá; hanem izmos fenék földön: három a' Vár be..
29  rjeket, Menyetskék ép tagú 's izmos Gyermekeket, Gazdag mindenekb..
30  ra egy golyóbist füttettem ki izmos egy tzélyra, mutatván, hogy vala..

További max. 30 találat ...   Menü

Ugrás a   találatra;