Összesen  24434  szövegben  481  helyen fordult elő a keresett kifejezés: "ize1"

  1 .. 30 találat

További max. 30 találat ...   Menü1  a-is el-vétetödék, a' mint az Izéjé ... az hol az Anhaldiai Fejedele..
2  mlálják elöl a' Dohánynak, de izére nézve igen sokféle, ki erös43s..
3  n, el-is terjed föld-s43zint. Izére nézve kes43erü.BELS..
4  nem kell enni, mert az ö édes izében a' halál vagyon el-rejtve, úgy..
5  l türni, a' val oságos jóknak izében gyönyörködni, életünk vig f..
6   Gyönyörködtet pedig drága jó izével, Szin, avagy Nád - méznek..
7  s43zét Meg - adgya, és kedves izét Illyen képpen füs43teli:8   hogy az mind s43zinére, mind izére nézve állandó legyen, az egy E..
9  gyarázattyokról.VII. AZ IZÉRZÉS. p47. 204.<..
10  s43mértetöjegy. És neveztetik Izérzésnek, az az Iz,11  3ra, Szaglás43ra, és végre az Izérzés43re tartoznak. Ha..
12  bban a' térdnek, és könyöknek izében s43zokott meg-jelenni. Többire ..
13  vel együtt. De én a' mus43tár izétöl ki-öblittettem.14  tul - - - osztán - - - azt az izét - - -minek-is mondgyák a' Fö4-pa..
15  a nem lehet itélni. Ez a' kis IZÉ nem tsak a' Deák, hanem minden Eur..
16  s43ten, minek hogy kell lenni. Izében es43ett nékik-is.Ka..
17  LAJ -is, minthogy s43ok étkek izének meg-igazitására gyakran fordit..
18   falatnak és a' s43üteménynek izénél egyebet, midön evett nem érze..
19   Deákokul azt mondottuk, hogy izének izével s43e lehetne fel-érni a..
20  ul azt mondottuk, hogy izének izével s43e lehetne fel-érni az orrát..
21  meg-külömböztes43sük, egyenes Izének neveztük; melly tsufos nevet ne..
22   hamar el-felejtem az órra jó izét. Azt hogy velem el-hites43s43e, me..
23   Már én! én ollyat ki az alma izét, mellyet kóstolt ábrázolá maga..
24  l a' vizbe, míg minden més43z izét tökéletesen el-ves43ztette.25  t valósággal megtörtént dolog izét ne érezzen. De igen s43zembetűno..
26  , úgy fogja őtet meg dorgálni. Izé Antal Pestnek egy hír..
27  át, A' mellynek meg-adta mint izét, mind savát Más napon nagy ..
28  velheti sem az erejét, sem az izét a' bornak, de a' benne lévö gyen..
29  hl) magát a' többitö4l tiszta izére és finumságára nézve megkülo..
30  végbe vinni, hogy az ő Sajtja izére nézve egyezzen a' Cestriai, vagy..

További max. 30 találat ...   Menü

Ugrás a   találatra;