Összesen  24434  szövegben  385  helyen fordult elő a keresett kifejezés: "iktat"

  1 .. 30 találat

További max. 30 találat ...   Menü1  ..ozni 423 Mellybe való bé- iktattatása ezen Sz. Jakab havának 15d..
2  rs koholók' rendibe hogyha te Iktats43z engem', elég; már ver eget f..
3  toztatásokkal, újjolag ide bé- iktatni; annyival-is inkább, mivel majd..
4  meg-nyervén, Mus43eumunkba bé- iktatni, hogy így a' Meg-sértett' Neve..
5  e nagy gyö4nyörü4s43éggel ide iktatunk:Párja (Copia) azon..
6   versben légyen. De a' mit bé- iktatok, nem mindég úgy iktatom-bé mi..
7  it bé-iktatok, nem mindég úgy iktatom-bé mint remekeket, mint követn..
8  kal esmértethet.Végezetre ide iktatom azokat az apró írás43okat is,..
9  ntunk némelly jegyzéseket ide iktatni, az Ö4 Felsége Ármádiájába..
10  jának Hivatallyában léendö bé iktatására halas43ztatott Könyörgö ..
11  rni igen bajos lévén, ide nem iktattuk. - A' két gyalog Nemet Seregek..
12  zerint, a' mi s43zerentsés bé- iktatás43unkra a' mi Hiveinknek Teként..
13  ván, és a' Mi s43zerentsés bé- iktatás43unkat ..
14  nnus Japan ors43zágában is bé iktattathas43sa! hogy e' Fö4ldön a' jo..
15  l-állítása, mellyeket ide nem iktathatok; magok-is bö4ltsen látják ..
16  kkal eggyütt nagy örömmel ide iktattuk vólna; hanemha mi magunk vóln..
17  dö4 Tzikkelyt is kivántuk ide iktatni: 479..
18  n következendö4 Tzikkelyt ide iktatni: "A' millyen nagy vólt ezen a' ..
19  lamint Halas Városa méltán bé iktatott, örök emlékezetnek okáért,..
20  , a' s43zerént Törvénybe-való iktatását s43emmi képpen ellenzeni ne..
21  3ok új Históriáknak belé való iktatás43okkal meg bö4vítette azt. 22  tokollumban per extens43um bé- iktatván, Indors43atio ál..
23  4knek az Uralkodásban való bé- iktatás43okkal, az Ors43zág' Rés43zé..
24  etek a' Gyü4lés alatt való bé- iktatás43ok 1647-ben állitott 135-dik ..
25  zs43zas léte miatt ide bé nem- iktattatván a' Királlyi Fö-Igazgató ..
26  et-is ki dolgoztam, és ide bé- iktatttam. Vedd kegyes Olvasó ezen s43o..
27  agyobbkább vólta miatt bé-nem iktatódhatván, kár lett vólna, már,..
28  ö4 tördelékeket kivántunk ide iktatni: ,,A' több Török Kéz ..
29   válas43ztott, hivataljába bé- iktatta. Erre a' Prézes Úr, ékes Magy..
30  ..ba bé is 280 iktatlak, azon egyenes s43zívem s43zere..

További max. 30 találat ...   Menü

Ugrás a   találatra;