Összesen  24434  szövegben  433  helyen fordult elő a keresett kifejezés: "ifi"

  1 .. 30 találat

További max. 30 találat ...   Menü1  ..nem?/ 12 Miért öleli igy ifiús43ágomat, Hogy mint atya s43..
2  3ettel Párnas43s43us43i mivem. Ifiúságomat vigas43ztallya titkon..
3  an való elmélkedésre hajlandó ifijui indulatim. Noha ellenben erö4s43..
4  erentséjek nem lehetett vidám ifijaknak; de mindenek felett a' világn..
5  rébö4l s43zármazott egy jeles ifijú Királynak érdemes vis43elt dolg..
6  nyürüs43égekre hozattatnak.Az ifiu paras43zt léányok között, kik a..
7  és tántzolni hivja Grof Luzy, ifiu ember, könnyü, jol termett, és i..
8  ántzolni; az egés43z falus43i ifius43ágat oda hitták. ..
9  lo juthatás43át. Az a' s43zép ifiu ember mindazonáltal, a' ki ezeket ..
10  vártanak. Az egés43z falubéli ifius43ág ös43zve gyülekezik a' s43zo..
11  volt azért Soligni, egy nemes ifiu, ki a' buts43utol fogva nem s43zün..
12  runak és lankadtnak. Lutzilia ifius43ágának virágában azzal a' s43..
13   s43zéps43égem, az es43ztelen ifius43ágnak s43zemeit magára huzta, d..
14  ülömbségek vannak köztök. Sok Ifiú van ollyan termettel, tekintettel,..
15  ája vettetet. Sok gyermek, és Ifiú közt együt, veszdelembe forognak..
16  t fogsz bennek találni. Annyi Ifiúságot meg tudnak együt tartani. H..
17  módon lehet, azt kérded annyi Ifiat, gyermekeket egy rakáson, tiszta ..
18   óltári szentségeit. Ha nemes Ifiat hallotúnk is, hogy vendég fogado..
19  mik szoktak történni a tanúló Ifiuság közt, külsö Országokon s' v..
20  ot engedni. Jól van, 14 ha az Ifiuság ollyan vólna, és közönsége..
21  piperézéseket által néznek az Ifiaknak, hozá szoknak. Vetélkedés ta..
22  únk osztán rajta, mikor nemes Ifiaink haza jönnek az Oskolákból, é..
23  z Ágyaikat Fejekre-rakják, és Ifiaink derekainkhoz hasonló vastags43a..
24  3zelid túdós nemzet, mellynek Ifiai nyakokon lepedöket tekergetnek ö..
25  homlokú tanitó, valamely szép Ifiju Menyetskéhez bé menne, egy tsomo..
26  3zonyt, s43zeretett egy Nemes Ifiu; kinek a' s43zerentse gazdagsággal..
27  e vévén, hogy el-válás43ok az Ifiak s43zerelmeket meg-nem óltotta, a'..
28  ék a' leánnyal, hogy a' Nemes Ifiú meg-betegedett; nem s43okára azut..
29  ogy, midö4n ily méltógágu (!) Ifiak a' Szü4zek' dícsérettyeikre le-..
30  ndolatok. Úgy teccett: mintha ifiúkorában a' nyájasságra-szoktatot..

További max. 30 találat ...   Menü

Ugrás a   találatra;