Összesen  24434  szövegben  5483  helyen fordult elő a keresett kifejezés: "i1z"

  1 .. 30 találat

További max. 30 találat ...   Menü1  mas örvénye, mellyet a' tized ízen való Maradékok-is meg-sírathatn..
2   meg-keni mézzel, Mellynek az ízét érezvén hörpenteni kezdi ..
3  n.Három abronts forma fejérlö ízetskék, Derekokat körül vés4..
4  tem; mert kevés a' magvok, a' ízek mint a' méz ollyan édes, és min..
5  gatattván, elös43zör kes43erü ízt adnak, tovább rágattattván mind ..
6  ly s43ietve távoznak itten az ízzas43ztó munkának aranyos, és neme..
7  ü4k, kik meg-tis43ztúlt finúm ízlés43ekkel minden s43zépet betsü4l..
8   venni, Vagyon benne hathatós íz, Hát még azok a' s43ok s43zép gyu..
9  údját fordittani, 's harmadik ízben Bé kullogni fügét bás43t..
10  , míg tejes43ek: lódulj, végy ízibe: mos43t még Nem drágák: k..
11   's játs43zhatja magát ki.Más ízben mikoron meg-fog kölykezni, te va..
12  ..s Növés, hajtás.Izronban Ízben.Iztagos ..
13  z Aprók, A' kis gyenge virág' ízét el-rendelik ott-benn.
14  nek vólt-el az elö4tt más43od ízbenn Otaheite s43zigetro..
15  4l, hogy az Ánglus43ok harmad ízbenn oda érkeztenek; és a mint a la..
16  120 Palatzk külömb külömbféle ízü4 Rosólis vagyon rakva, úgy mint:..
17  ek közü4l ama három vagy négy ízbenn el-pusztúlt Budait,18  vá, 's a' t.e. A' dolgokat ízenként nagyobbító, vagy kissebbít..
19  etü4t a' második, és harmadik ízen megkell kettö4ztetni. p. o. 20  lö4fordúló betü4ket a' szóban ízenként, és értelmesen kell ki-mond..
21  ..tatván, 286 már néhány ízbenn az e'-féle dolgokra vígyázó ..
22  ira el-hatalmazott, hogy négy ízben edj-más utánn az al-rendek köz..
23   és jól nevelt s jól ruházott ízmos leányával edjütt azokat a bír..
24   maga mentésére s43okan s43ok ízben hatalmas43on ös43ztönözték.25  s43zóllván) a' ló-tzitrom, de ízetlen.III.26  g-tarthatja a' bor a' maga jó ízét az etzetes edényben, mints43em e..
27  ztendö4tö4l fogva már más43od ízbenn történt. A köz ember, e gyako..
28  tt vólt, el-pazérlotta; másod ízbenn-is arra vetette a fejét. De mag..
29   -- Antverpen városának másod ízbenn vólt e hónapnak 7dik napjánn ..
30  n nyomtattatott, s tö4lem két ízbenn még elö4re emlegettetett. Ez -..

További max. 30 találat ...   Menü

Ugrás a   találatra;