Összesen  24434  szövegben  562  helyen fordult elő a keresett kifejezés: "i1n"

  1 .. 30 találat

További max. 30 találat ...   Menü1  udatlanságot, és a' tsíntalan índúlatokat, a' Tudományt, és a' jó..
2  nak. Mert a' termés43zet arra ínti öket, hogy míg az él, lés43zen..
3  , tsak rólok harapd-el Azt az ínat, melly a' farknak vég' s43zélire..
4  3zántó-vetö4 gazda jobban nem íntézi munkáját. A Tis43zánn túl-i..
5  zonyítja, hogy ö kevésnek van ínnye s43zerént. Azoknak ö nem tets43..
6   Az én nyelvem s43em ragadott ínemhez. - Én Zoltánnak leg-hívebbik..
7  54 virágja a' méheknek nagyon ínyek s43zerint való eledel. A' lis43z..
8  rany-s43zájú Szent János arra íntette gyakran a' maga hallgatóit, ho..
9  Idvezítö4 a' maga Tanítványit ínti. És nem-is nehéz meg-fogni, mit ..
10  , és felebarátink' épü4letire íntézi.Tulajdonképen s43z..
11  stentö4l hittel, a' mint erre ínt-is bennünket s43zent Jakab,<..
12  z idegen Írónak tsak tulajdon ínye s43zerént való követése; de a'..
13   El-felejtkeztetetek-é [!] az íntésrö4l, melly néktek mint fiaknak..
14  en zúgolódnunk nem kell. Erre ínt s43zent Pál-is, 1 Kó..
15  e! Tirólatok áradt hazánk sok ínsége, Tirajtatok húnyt el rég..
16  3záraikról fel-menö4 vas43tag ín, rendetlen el-ágazás43okkal az ege..
17  hez-való buzgó s43zeretettö4l índíttatván, ditsö4séges pállyafut..
18  i Tudósaival, 's vétélkedésre índítas43s43anak, eggy igen - foganato..
19  z Alak kinozza éhséggel, Vagy ínyéhez s43záraz kenyeret dörgöljö..
20  nek rozsdás tsontot rakott az ínyébe. Még Horátzius-is<..
21  .atott Timonides43t 244 meg ínti, hogy azon hívséggel, mellyre me..
22  be tsús43ztatott. Arra-is meg íntetett Timonides a' Királytól, hogy..
23  ét el-rendelte, Hianizbét meg íntvén, hogy az ütközet közben zár..
24  aragos43an, és hatalommal meg íntette, hogy baj-vivás43okba magokat ..
25  lmas bes43zéddel Poliarkus43t íntette, hogy kegyes43en élne a' s43ze..
26  bé-fejezte. Poliarkus ezeknek íntésére meg vetésképen ts43ak azt ..
27  t tets43zenek minden Királyok ínyének. Minden Nemzet azért mel..
28  irály; söt György Királyt meg- ínté, hogy kos43tolatlanül s43e ne eg..
29  dus43a a' Scorbútnak, vagy az ínyeket rothas43ztó s43ülynek, és az..
30  Hogy meg könnyebbíti keserves ínségem? Egyedü4l te vagy az óh..

További max. 30 találat ...   Menü

Ugrás a   találatra;